Årsberetning
Konferencen for Europæiske Kirker

Konferencen for Europæiske Kirker

Jørgen Skov Sørensen, generalsekretær i Konferencen for Europæiske Kirker. Foto: Rune Lundø. 

Jørgen Skov Sørensen, tidl. sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, begyndte 1/1-2020 som ny generalsekretær for KEK. Hans første opgave er at tydeliggøre, hvad KEK skal være og gøre de kommende år. I en al for lang periode på 10-15 år har KEK befundet sig i et dødvande mellem en svunden fortid og en fremtid, som ikke er blevet defineret. Der er nu defineret følgende tre pejlemærker for fremtidens KEK: ejerskab (ownership), sammenhængskraft (coherence) og synlighed (visibility). Det handler om større ejerskab for medlemskirkerne, bedre sammenhængskraft mellem ønsker og muligheder, dvs. at gøre mindre, men at gøre det bedre, samt at KEK skal have større synlighed, både i medlemskirkerne og offentligheden.  I forlængelse heraf arbejder KEK nu på hvordan denne agenda kan styrkes i organisationen, som derved bedre vil kunne tale kirkernes sag i Europa samt tage del i diskussionerne på europæisk plan og i forhold til EU-institutionerne, ligesom man ser at kirkerne historisk har og fortsat bidrager til en fælles europæisk udvikling og fremtid i deres respektive kontekst. 

Fra dansk side er der tradition for deltagelse i KEK-arbejdsgrupper og indsatsområder og man har således det sidste år bl.a. være særdeles aktiv i en arbejdsgruppe om kirkeforståelse og mission. Disse arbejdsgruppers fremtidige status efter visionsprocessen er for nærværende uafklaret.

Folkekirken havde inviteret KEKs bestyrelse til at afholde møde i Danmark i slutningen af 2021 for at styrke relationerne og synligheden af organisationen, og Jørgen Skov Søren var inviteret til at medvirke på årsmødet for mellemkirkelige stiftsudvalg, men dette måtte alt sammen udsættes pga. pandemien.

Fra Folkekirken har domprovst Anders Gadegaard plads i bestyrelsen.

Læs mere