Årsberetning
Konferencen for Europæiske Kirker

Konferencen for Europæiske Kirker

Anders Gadegaard, Birger Nygaard (t.v.) og Jørgen Skov Sørensen (t.h.) undersøgte ved besøg i Bruxelles i maj samarbejdsmuligheder for indsats i forhold til EU-institutioner. I november blev Jørgen Skov Sørensen valgt som den generalsekretær i Konferencen for Europæiske Kirker. 

I 2019 har MKR bidraget til forberedelse og afvikling af en fredskonference i regi af KEK. Europas kirker har stor bevidsthed om historien om kontinentet som slagmark for utallige krige, og de reagerer derfor instinktivt, når nye fronter trækkes op i en tid med populistisk retorik og tendenser i retning af politisk polarisering.

KEK flyttede for nogle år siden kontoret fra Geneve til Bruxelles mhp. styrket indsats i forhold til EU og Europarådet. Samtidig har KEK fastholdt sin gamle økumeniske rolle som en slags europæisk afdeling af Kirkernes Verdensråd. 

Det er lidt uklart, om KEK har ressourcer til at løfte både den politiske og økumeniske opgave. Det har således været en frustration for MKR/folkekirken og øvrige medlemskirker, at KEK ikke er lykkedes særligt godt hermed. 

Derfor har MKR besluttet at se nærmere på, hvordan vi - sammen med øvrige kirkeaktører i Bruxelles - mere direkte kan være involveret i forhold til EU-institutionerne og -politikere. I begrænset omfang er der allokeret midler til at gøre os vore erfaringer hermed. Efter generalforsamlingen i 2018 tiltrådte nyt præsidium og bestyrelse. Fra Danmark er domprovst Anders Gadegaard medlem. Der var i den nye bestyrelse et ønske om udskiftning af den daglige ledelse. 

Som ny generalsekretær i KEK er pr. 1.1.2019 ansat fhv. sekretariatsleder i MKR, Jørgen Skov Sørensen. Med ham på lederposten i KEK får MKR både et nyt ansvar og en ny mulighed for at bidrage til udviklingen i KEK. MKR vil den kommende tid årvågent følge med i, hvordan vi bedst kan spille ind i arbejdet på en måde, der varetager folkekirkelige forventninger og interesser. 

Europa-følgegruppen:

Christian Roar Pedersen (formand), Peter Skov-Jakobsen, Rikke Juul, Christina Rygaard Christiansen, Anders Gadegaard.

Medlem i KEK’s bestyrelse:

Årsberetning 2019 for Folkekirkens mellemkirkelige Råd side 6 Medlemmer af KEK’s arbejdsgrupper: Nye arbejdsgrupper endnu ikke formaliserede.

Sekretariatsansvarlig:

Thorsten Rørbæk. 

Læs mere