Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Porvoo Fællesskabet

Porvoo Fællesskabet

porvoo

 Foto: Porvoo 

Porvoo – et netværk af lutherske og anglikanske kirker i Nordeuropa.

Porvoo Kirkefællesskabet fortsætter med at være et velfungerende fællesskab for biskopper, kirkeledere og andre ressourcepersoner, hvor man mødes til dybdegående og åbenhjertige samtaler om de vilkår kirkerne lever under. Fællesskabet ledes pt. af ærkebiskop af Dublin, Michael Jackson, og den finske biskop i Tampere Matti Repo. Den episkopale reformerte kirke i Spanien inviterede Porvoo fællesskabet til møde i Madrid og Toledo d. 9. – 13. oktober. Her deltog Den færøske Folkekirke som gæst, og kirken blev budt hjerteligt velkommen og fik at vide, at der intet til hinder er for, at Den færøske kirke søger om optagelse i Porvoo-fællesskabet.

Der har desuden været et arbejde i gang med ’transitivitet’ i Porvoo-fællesskabet. Konkret handler det om at betragte relationen mellem de lutherske kirker i Europa og Nordamerika ud fra et overførbarhedsprincip. Det har resulteret i, at Rådet og de danske biskopper har bifaldet, at den amerikanske evangelisk-lutherske kirke og den evangelisk-lutherske kirke i Canada - sammen med deres respektive anglikanske kirkesamfund i de to lande - bliver behandlet parallelt med kirker i Porvoo-aftalen.

Læs mere