Fortsæt til hovedindholdet
Nationalt og globalt
Kirkernes Verdensråd

Kirkernes Verdensråd

Kirkernes Verdensråd (KV) er den kirkeligt set bredeste og mest inkluderende kirkelige paraplyorganisation i verden. Folkekirken har været medlem siden oprettelsen af KV i 1948 og har siden da deltaget aktivt i organisationens udvikling og styrende organer. 

352 medlemskirker

KV har i dag 352 medlemskirker i mere end 110 lande og repræsenterer dermed over 560 millioner kristne i verden, herunder ortodokse, anglikanske, lutherske, reformerte, baptistiske og metodistiske kirker samt en række forenede og uafhængige kirkesamfund. Oprindeligt hørte størstedelen af medlemskirkerne hjemme i Europa og Nordamerika, men i dag, 65 år efter etableringen af KV, finder vi flest medlemskirker i Afrika, Asien, Caribien, Latinamerika, Mellemøsten og Stillehavsområdet.

Forum for refleksion, bøn, samtale og handling

KV er et unikt forum for medlemskirkerne. Her er der plads til fælles refleksioner og samtaler, bønner og handlinger, og det er stedet, hvor forskellige kirkelige traditioner mødes for at udfordre hinanden og arbejde sammen på fælles vidnesbyrd. I denne ånd af gensidige udfordringer og samarbejde kaldes medlemskirkerne til at arbejde for kirkernes enhed i nadverfællesskab, at bestræbe sig på et fælles vidnesbyrd i mission og evangelisering samt at nedbryde barrierer mellem mennesker gennem kirkernes freds- og forsoningsarbejde.

Det danske bidrag

Folkekirkens mellemkirkelige Råd udpeger og sender på vegne af folkekirken deltagere til høringer, konferencer og arbejdsgrupper i KV-regi, ligesom Rådet gennem offentlige arrangementer og publikationer søger at videreformidle materiale udarbejdet af KV ind i en dansk folkekirkelig sammenhæng.

Generalsekretær

Kirkernes Verdensråd er p.t. midt i et generalsekretærskifte efter ti år med norske Olav Fykse Tveit som generalsekretær. Men centralkomitémøder og valg af generalsekretær er pt udsat pga Covid-19. 

Olav Fykse Tveit har i øvrigt besøgt Danmark flere gange, senest da han medvirkede ved Himmelske Dage i Herning i 2019.

Generalforsamling

Den kommende generalforsamling i afholdes fra 31. august til 8. september 2022 i Karlsruhe i Tyskland, og temaet er "Christ’s love moves the world to reconciliation and unity". Da generalforsamlingen afholdes relativt tæt på Danmark, er det muligt med en større dansk og folkekirkelig deltagelse. 

ACT Alliance

Den internationale organisation for kirkeligt udviklingsarbejde og humanitære formål, ACT Alliance, er knyttet tæt sammen med Kirkernes Verdensråd. Organisationen har 150 kirkelige og trosbaserede organisationer som medlemmer, opererer i 125 lande og råder over 30000 medarbejdere. De har fokus på Klima, ligestilling, fred og sikkerhed, migration samt katastrofe- og nødhjælp. Formanden for ACT Alliance er Birgitte Qvist Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

I folkekirken følger vi løbende med i Kirkernes Verdensråd arbejde, primært gennem Det mellemkirkelige Råds KV-følgegruppe:

KV-følgegruppen:

Thomas Horneman-Thielcke (formand), Kirsten Auken, Hanne Wolfsberg, Niels Iver Juul, Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Maria Louise Munkholt Christensen, Ole Lundegaard (Baptistkirken) og Sofie Petersen.

Medlemmer af KV's centralkomité:

Anne Hjul Johannessen 

Sekretariatsansvarlig:

Thorsten Rørbæk