Nationalt og globalt
Kirkernes Verdensråd

Kirkernes Verdensråd

Kirkernes Verdensråd (KV) er den kirkeligt set bredeste og mest inkluderende kirkelige paraplyorganisation i verden. Folkekirken har været medlem siden oprettelsen af KV i 1948 og har siden da deltaget aktivt i organisationens udvikling og styrende organer. 

349 medlemskirker

KV har i dag 349 medlemskirker i mere end 110 lande og repræsenterer dermed over 560 millioner kristne i verden, herunder ortodokse, anglikanske, lutherske, reformerte, baptistiske og metodistiske kirker, samt en række forenede og uafhængige kirkesamfund. Oprindeligt hørte størstedelen af medlemskirkerne hjemme i Europa og Nordamerika, men i dag, 65 år efter etableringen af KV finder vi flest medlemskirker i Afrika, Asien, Caribien, Latinamerika, Mellemøsten og Stillehavsområdet.

Forum for refleksion, bøn, samtale og handling

KV er et unikt forum for medlemskirkerne. Her er der plads til fælles refleksioner og samtaler, bønner og handlinger, og det er stedet, hvor forskellige kirkelige traditioner mødes for at udfordre hinanden og arbejde sammen på fælles vidnesbyrd. I denne ånd af gensidige udfordringer og samarbejde kaldes medlemskirkerne til at arbejde for kirkernes enhed i nadverfællesskab, at bestræbe sig på et fælles vidnesbyrd i mission og evangelisering, samt at nedbryde barrierer mellem mennesker gennem kirkernes freds- og forsoningsarbejde.

Det danske bidrag

Folkekirkens mellemkirkelige Råd udpeger og sender på vegne af folkekirken deltagere til høringer, konferencer og arbejdsgrupper i KV-regi, ligesom Rådet gennem offentlige arrangementer og publikationer søger at videreformidle materiale udarbejdet af KV ind i en dansk folkekirkelig sammenhæng.

Grønlands biskop Sofie Petersen og programleder Kirsten Auken er indvalgt i KVs øverste, styrende organ, centralkomiteen, mens ph.d.-studerende Maria Munkholt Christensen er medlem af kommissionen Faith and Order.


Læs mere på Kirkernes Verdensråds hjemmeside.


Hvad kan vi sige sammen om kirken? Læs her, hvad kirkerne i KV er kommet frem til.