Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

KEK seminar bringer nye perspektiver til debatten om aktiv dødshjælp i Danmark 

Etiske dilemmaer kan med fordel diskuteres i mellemkirkelige internationale fællesskaber

Etikseminar afholdt på Aarhus Universitet. Foto: Aarhus Universitet/Poul Ib Henriksen. 

23 marts 2017 afholdt Mellemkirkeligt Råd, Konferencen af Europæiske Kirker (KEK) og  Forskningsenhed for teologisk etik ved Aarhus Universitet et etikseminar.

Emnet var Aktiv livshjælp som teologisk og etisk respons til aktiv dødshjælp. 

Seminaret bød på oplæg fra hollandsk etikprofessor Theo Boer, dr. theol Ulrik Nissen, overlæge Ole Hartling samt hospitalspræst Birgitte Bjørn Stimpel.

Fællesskabet af europæiske kirker i KEK har identificeret behovet for at reflektere over de enorme etiske dilemmaer, almindelige borgere og kirkemedlemmer står i som følge af generelle ændringer i etiske normer på områder som genteknologi, fosterdiagnostik og aktiv dødshjælp.

Nissen sidder og Boer er tidligere medlem i den etiske komité under KEK, hvor de jævnligt tager livtag med svære etiske emner. Dette arbejde er et konkret udtryk for, hvad man bruger det mellemkirkelige fællesskab i Europa til.

For at indvi et dansk publikum i komitéens arbejde, besluttede Mellemkirkeligt Råds Europaarbejdsgruppe således at foranstalte dette etikseminar og invitere Boer og Nissen m.fl. til at fremlægge nogle etiske og teologiske overvejelser omkring aktiv dødshjælp.

Boer forklarede, hvordan aktiv dødshjælp er blevet legaliseret i Holland og på hvilke måder og under hvilke omstændigheder det finder sted i dag.  Boer gav eksempler på, hvordan det påvirker menneskesynet og livssynet, når et land vælger at legalisere aktiv dødshjælp, og hvilke nye etiske dilemmaer det medfører.

Ole Hartling sekunderede Boer og så tilbage på den debat, der har været om aktiv dødshjælp i Danmark og kritiserede den forestilling om uindskrænket selvbestemmelsesret, der ifølge ham gennemsyrer debatten.

Nissen talte om den gamle tradition ars morendi – kunsten at dø, en glemt tradition der handler om at forberede sig på døden. En tradition der vægter ritualer og fællesskab og hjælper både døende og pårørende med at forberede sig på den sidste tid.

Birgitte Bjørn Stimpel fortalte om døende og alvorligt syges religiøse forestillinger og om, hvordan man som præst kan møde mennesker, der lever i lidelse og udsigtsløshed.

På seminaret deltog både præster, teologer, menighedsrådsmedlemmer samt læger, sygeplejersker, hospicepersonale og repræsentanter for Lægeforeningen.


Se også Kristeligt Dagblads artikel om etikseminaret her.