Årsberetning
Det lutherske Verdensforbund

Det lutherske Verdensforbund

Anne Burghardt den første kvindelige generalsekretær i organisationen. 
Foto: LVF.

Strukturelt har LVF bestået af tre hoveddepartementer, der arbejder med teologi, udvikling samt nød- og katastrofehjælp til verdens udsatte. I forbindelse med implementering af ny strategi blev strukturen ændret lidt, men arbejdsgrenene ændres ikke meget. Således er både teologi, økumenisk og interreligiøs dialog, og udviklings- og nødhjælpsarbejde blandt verdens udsatte fortsat kerneaktiviteter. 

Strategien dækker arbejdet i perioden 2019-2024, og har titlen ’With Passion for the Church and for the World’. Hovedprioriteterne i strategien handler om at støtte medlemskirkernes tilstedeværelse og levende vidnesbyrd i verden samt at fremme menneskets værdighed, retfærdighed og fred. Det bindes sammen af overskriften ’At leve og arbejde sammen som kirkefællesskab’. 

Det er for MKR en prioritering at arbejde for, at LVF i højere grad kommer til at fungere som formidler af samtale mellem medlemskirker om aktuelle kirkelige muligheder og udfordringer. Herunder at interaktion på regionalt (Europa) plan styrkes, idet samtaler om faktiske forhold når dybest, når de finder sted i en kulturkreds, der har visse fælles forudsætninger.

Folkekirken bidrager til LVFs store diakonale arbejde ved at biskop Henrik Stubkjær – med sine særlige kvalifikationer herfor – fungerer som formand for World Service komiteen og som medlem af Council of LVFs eksekutivkomité. 

LVF har fortsat projektet Covid-19 Rapid Response Fund. I første fase er der uddelt støtte til 65 kirkeprojekter i 40 lande, som primært handler om uddeling af værne- og hygiejnemidler, oplysningskampagner, og for kirkers vedkommende hjælp til at flytte gudstjenester og kirkeaktiviteter online for at bekæmpe smittespredning. MKR har tilsluttet sig dette initiativ ved at videreformidle indsamling fra folkekirkens menigheder i 2021 og 2022 til dette formål.

LVFs generalsekretær siden 2010 Martin Junge fratrådte sin stilling ultimo oktober 2021. Efter ham tiltrådte Anne Burghardt som den første kvindelige generalsekretær i organisationen. Hun er præst fra Den lutherske Kirke i Estland og har god international erfaring med sig.

I efteråret 2021 blev to danske teologer udpeget til at tage del i LVF internationale økumeniske dialogarbejde. Dr. Maria Louise Munkholt Christensen blev udpeget til at indgå i den internationale lutherske dialog med de ortodokse kirker, og professor Christine Svinth-Værge Pöder (Kbh. Universitet) blev udpeget til at tage del i et fælles studieprojekt mellem LVF og Vatikanet omkring Martin Luthers ekskommunikation. 

Folkekirken havde inviteret LVF til at holde sit bestyrelsesmøde i sommeren 2022 i Viborg bl.a. for at give det internationale lutherske kirkefællesskab større synlighed i en dansk kontekst, men det måtte aflyses pga. pandemien og bliver formentlig i stedet afviklet digitalt. Invitationen står ved magt og der afventes svar på, hvornår councilmøde så kan afholdes i Danmark.

MKR har for en 7-års-periode, der slutter i 2024 modtaget en bevillingsforøgelse på 1,3 mio. kr. pr. år til arbejdet i LVF. I løbet af de næste par år skal det afgøres, om denne forhøjelse kan videreføres.

Læs mere