Årsberetning
Det lutherske Verdensforbund

Det lutherske Verdensforbund

Det lutherske Verdensforbunds præsident, Musa Panti Filibus gæstede Himmelske Dage i Herning. Her ses han til afslutningsgudstjenesten sammen med provst Betty Grønne Ahrenfeldt. Foto: Henrik Helms/Himmelske Dage. 

Det lutherske Verdensforbund (LVF), dannet i 1947, har 148 medlemskirker i 99 lande. Medlemskirkerne har tilsammen over 75,5 mio. medlemmer. Folkekirken er et af de stiftende medlemmer. Strukturelt har LVF bestået af tre hoveddepartementer, der arbejder med teologi, udvikling samt nød- og katastrofehjælp til verdens udsatte. 

I forbindelse med implementering af ny strategi ændres strukturen lidt, men arbejdsgrenene ændres ikke meget. Således er både teologi, økumenisk og interreligiøs dialog samt udviklings- og nødhjælpsarbejde blandt verdens udsatte fortsat kerneaktiviteter. Strategien dækker arbejdet i perioden 2019- 2024 og har titlen ’With Passion for the Church and for the World’. 

Hovedprioriteterne i den nye strategi handler om at støtte medlemskirkernes tilstedeværelse og levende vidnesbyrd i verden samt at fremme menneskets værdighed, retfærdighed og fred. Det bindes sammen af overskriften ’At leve og arbejde sammen som kirkefællesskab’. 

Efter længere og grundig overvejelse omkring den mest optimale placering af organisationens hovedkontor, og under inddragelse af erfaringer fra sammenlignelige organisationer, har LVF besluttet at forblive i Geneve. 

I den kommende tid vil organisationen arbejde med hvordan man bliver en for fremtiden bæredygtig organisation. Henrik Stubkjær, biskop over Viborg stift, er centralt placeret i LVF, både som medlem af LVFs råd, formand for World Service komitéen og medlem af LVFs eksekutivkomité. 

Ulla Morre Bidstrup, uddannelsesleder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, har arbejdet med i det udvalg, som skal fremme teologisk uddannelse i medlemskirkerne, hvilket er en prioritet vedtaget på sidste generalforsamling. Fremmelse af dette er en større udfordring for en del af LVFs mindrebemidlede medlemskirker. 

I regi af LVF har de nordiske folkekirker på MKRs initiativ igangsat et fælles pilotprojekt, Kirker under forandring (Churches in Times of Change), som skal forsøge at give svar på nogle af de postmoderne og postsekulære udfordringer, som kirkerne står i, ved et samarbejde mellem forskningen og kirken. Dette sker i erkendelse af, at mange af de historiske kirker i Vesten står i lignende udfordringer. 

LVFs næste generalforsamling er i 2023 i Polen, og projektet giver løbende kvalificeret input forud for generalforsamlingen. Søren Abildgaard er koordinator for initiativet, og professor Harald Hegstad fra Den norske Kirke leder et pilotprojekt om temaet dåb. Med dette initiativ er MKR med til at skubbe på for, at LVF styrker sit fokus på at danne rammer for samtaler om medlemskirkernes aktuelle udfordringer. 

MKR blev af LVF anmodet om at være vært for organisationens Council-møde i 2021. Rådet efterkom denne anmodning og har afsat ½ mio. kr. til dette formål. LVFs præsident Musa Panti Filibus, ærkebiskop i Kristi Lutherske Kirke i Nigeria, besøgte Himmelske dage i Herning i Kristi Himmelfartsdagene 2019. LVF-formand, Musa Panti Filibus på besøg i Vartov, København.

LVF-følgegruppen:

Hanna Broadbridge (formand), Henrik Stubkjær, Anne Birgitte Reiter, Ulla Morre Bidstrup og Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp).

Formand for LVF World Service komité og rådsmedlem Henrik Stubkjær.

Medlem af LVF Theological Education and Formation Strategic Advisory Group: 

Ulla Morre Bidstrup.

Koordinator vedr. projekt Churches in Times of Change: Søren Abildgaard Sekretariatsansvarlig: Thorsten Rørbæk.

Læs mere