Vær med lokalt
Mellemkirkelige stiftsudvalg
Intet billede:

Mellemkirkelige stiftsudvalg

Hvad er mellemkirkelige stiftsudvalg?

I alle landets 10 stifter findes et mellemkirkeligt stiftsudvalg. Det vil sige, at der varetages mellemkirkeligt arbejde i alle stifter. I nogle stifter har udvalgene andre navne. I Roskilde stift hedder det for eksempel udvalget for Global Kristendom. Men hovedopgaven er den samme: At varetage relationer og knytte kontakt til andre kristne og kirker i ind- og udland - trods forskelle i lære og traditioner.

Evangelisk-luthersk kristendom i Danmark står ikke alene, men er historisk og aktuelt forbundet med talrige andre kirker i verden.

Derfor er det vigtigt for folkekirken at bevare og drage nytte af forbindelserne til andre kirkesamfund rundt omkring i verden - både på landsplan og på stiftsplan.

De mellemkirkelige stiftsudvalg nedsættes af stiftsrådet, og består af både præster, lægfolk og biskop. Udvalgenes arbejde kan antage mange former, afhængigt af, hvad stiftsrådet ønsker og hvad udvalget beslutter sig for at fokusere på.

Mellemkirkeligt arbejde

For eksempel kan man, som i Aalborg Stift, arrangere en studierejse til Libanon, hvor man kan stifte bekendtskab med kristne libanesere.

Et udvalg kan også, som man gjorde i Helsingør Stift, holde konference om kristenforfølgelser.

Eller man kan, som i Svendborg i Fyens Stift, varetage relationer med en venskabsmenighed i Egypten. 

Haderslev Stifts mellemkirkelige udvalg har desuden udviklet en værktøjskasse, der giver gode råd og idéer til, hvad man kan gå i gang med af mellemkirkelige tiltag- for eksempel International Bededag eller økumeniske kirkevandringer. Se værktøjskassen her.

Lokale stiftsudvalg

Vil du gerne læse mere om de lokale stiftsudvalgs mellemkirkelige arbejde? Eller måske har du lyst til at hjælpe med at udvikle det mellemkirkelige arbejde på lokalt plan?

Så klik på dit lokale stift og få mere information:

Aalborg Stift      Aarhus Stift

Viborg Stift        Ribe Stift

Haderslev Stift    Fyens Stift

Roskilde Stift      Lolland-Falster Stift

Helsingør Stift     Københavns Stift

Stiftsudvalgsmedlemmer i de enkelte stiftsudvalg

Københavns Stifts udvalg for Mellemkirkeligt arbejde
Hanne Rosenberg (formand)

Karsten Fledelius

Viggo Haarløv

Niels Nymann Eriksen

Anette Kaas 

Johannes Gregers Jensen

Lars Obel 

Peter Skov-Jakobsen, Biskop

Anders Gadegaard, Domprovst


Helsingør Stifts mellemkirkelige udvalg
Formand: Steffen Ravn Jørgensen, Domprovst
Næstformand: Verner Bech
Tove F. Buch
Otto Rühl
Ole Buchard Olesen 

Roskilde Stift, udvalget for Global kristendom
Formand: Sarah Ziethen  
Stiftrådets repræsentant: Mogens Kessel
Anni Bøge Jørgensen
Judith Kobbeltvedt Madsen 
Karin Wandall 
Peter Tingleff 
Steen Barnechow Vognsen
Kristina Bay 
Lone Balle Olesen 
Biskop Peter Fischer-Møller
Domprovst Anne Sophie Olander Christiansen

Sara Krøger Ziethen 

David Varming Winsløw

Haderslev Stifts mellemkirkelige udvalg
Formand: Kjeld Claudi Rasmussen 
Næstformand: Anette Lyster-Clausen
Christian Møller
Jochen Arndt
Jette Groth
Mogens Mogensen
Jens Christian Hvergel 

Domprovst: Torben Hjul Andersen
Biskop Marianne Christiansen

Ribe Stifts mellemkirkelige stiftsudvalg
Formand: Gert Nikolajsen

Næstformand: Else Marie Riis Madsen
Forretningsfører: Biskop Elof Westergaard

Ib Ansgar Jensen 

Anna Marie Erbs

Lars Hansson

Poul Erik Kammersgaard

Bent Oluf Damm

Hans Ole Krebs Lange

Jakob Legarth

Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen

Heinrich Pedersen 

Peter Sode Jensen

Miriam Florez Garcia Ellendersen
Ingrid Lisby Schmidt 

Aarhus Stifts mellemkirkelige stiftsudvalg
Formand: Hanna Broadbridge
Sekretær: Per Thomsen 
Linda Kristensen Bolet
Jens Hede Jensen

Viborg Stifts udvalg for Økumeni, mission og religionsmøde 
Formand: Vilhelm Elmholdt Værge

Niels Iver Juul

Karin E.A. Vestergaard

Gert-Oluf Schwarz Lausten 
Peter Fischer-Nielsen

Aalborg Stifts mellemkirkelige udvalg
Formand: Henning Thomsen
Niels Christian Kobbelgaard
Henning Toft Bro

Steen Houmøller
Vibeke Ankerstjerne Hansen
Christian Roar Pedersen
Peter Albek Noer
Anne Steenberg
Lea Hoff Ringgaard Lauridsen
Benedikte Kühle 

Edith Vaihøj 

Christie Roer Askholm 

Fyens Stifts udvalg for Kirke, religion og mission
Birte Jacobsen
Paul Verner Skærved
Bente Kaysen
Sekretær: Pernille Hach

Lolland-Falsters Stifts udvalg for mellemkirkelige relationer og religionsmøde
Formand: Tom Friis
Rebekka Kristensen 
Dorte Hedegaard 
Mette Marie Trankjær 
Kasper Michael Høyer 
Susan Rasmussen, Stiftrådsmedlem
Steen Henriksen, Stiftrådsmedlem
Anne Reiter, Domprovst
Anna-Marie Volquart