Årsberetning
Kirkernes Verdensråd

Kirkernes Verdensråd

Folkekirken er repræsenteret i Kirkens Verdensråds Faith and Order kommission (Kommission for Tro og Kirkeordning) ved Maria Munkholdt Christensen. Her ses hun i samtale med Daniel Buda fra den rumænsk-ortodokse kirke. Foto: Kirkernes Verdensråd. 

Kirkernes Verdensråd er p.t. midt i et generalsekretærskifte efter ti år med norske Olav Fykse Tveit som generalsekretær. Og med ham er der også udskiftninger på en række andre centrale poster i organisationen. Dette sker kort tid inden den kommende generalforsamling i 2021, som denne gang afholdes i Karlsruhe i Tyskland. 

I Det mellemkirkelige Råd følger vi ganske nøje med og vil spille ind i kommende udviklinger i KV. KV synes at befinde sig i en identitetskrise mellem gamle roller afledt af organisationens oprindelse efter 2. Verdenskrig og nye roller i en ustyrlig kristenhed, der ikke lader sig organisere i en KV-lignende struktur. 

Denne krise forværres af økonomisk tilbagegang, bl.a. som følge af, at de traditionelle KV-sponsorkirker selv er økonomisk trængte. Dette ændrer ikke ved, at KV fremdeles er det mest favnende fællesskab af kirker, som folkekirken er medlem af. 

Som sådan er det meget vigtigt, at KV lykkes godt omkring de grundlæggende behov for samtale og samvirke mellem kirkerne. Derfor prioriterer MKR de økumeniske samtaler i Faith and Orderkommissionen højt (skønt der må stilles spørgsmål til, om man p.t. arbejder hensigtsmæssigt hermed), sammen med andre KV-arbejdsgrene, der bidrager til liv og vækst i medlemskirkerne. 

Med det dygtige arbejde, der nu udføres i det KV-tilknyttede ACT-alliance (hvor Birgitte Qvist Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, nu er formand) er det mindre nødvendigt, at KV er operativ på de sociale/udviklingsorienterede områder, som disse organisationer har bedre forudsætninger for at løfte. 

Ved Danske Kirkedage i juni gæstede generalsekretær Olav Fykse Tveit os, og her bidrog han med faglige indlæg, bibeltime og åbenhjertig samtale med medlemmer af MKR og Danske Kirkers Råd m.fl. 

Den kommende generalforsamling er anledning til at styrke information om og engagement i Kirkernes Verdensråd. Med afholdelse heraf i Tyskland planlægges det, at en god gruppe deltagere fra Danmark kan få et førstehåndsindtryk af dette globale fællesskab. 

KV-følgegruppen: 

Thomas Horneman-Thielcke (formand), Kirsten Auken, Hanne Wolfsberg, Niels Iver Juul, Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Maria Louise Munkholt Christensen, Ole Lundegaard (Baptistkirken) og Sofie Petersen.

Medlemmer af KV's centralkomité:

Sofie Petersen og Kirsten Auken

Medlem af Faith and Order-kommissionen:

Maria Louise Munkholt Christensen.

Medlem af KV-gruppen for oprindelige folk:

Sofie Pedersen

Sekretariatsansvarlig:

Thorsten Rørbæk
 

Læs mere