Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Kirkernes Verdensråd

Kirkernes Verdensråd

Foto: WCC

Ved årets begyndelse tiltrådte den sydafrikanske teologiprofessor Jerry Pillay som ny generalsekretær for Kirkernes Verdensråd.

Folkekirken er fortsat aktivt deltagende i det teologiske Faith and Order forum qua folkekirkens repræsentant Maria Munkholt Christensen. Den serbiske teolog Andrej Jeftic er ny formand for Faith and Order.

Kirkernes Verdensråd har fortsat dialogtilgangen til krigen i Ukraine og forsøgt at bestræbe sig på at skabe en platform hvor kirker fra både Ukraine og Rusland kan komme til orde for på længere sigt at arbejde for fred og forsoning mellem landene. Strategien deler vandene, og om den virker, vil eftertiden vise.

Fra folkekirken er der i april og august i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og Danske Kirkers Råd udsendt danske ledsagere til Det hellige land gennem Kirkernes Verdensråds ledersager-program. Men foranlediget af Hamas’ terrorangreb og Israels gengældelsesangreb, var det nødvendigt at evakuere observatørerne og sende dem hjem. Indtil videre er programmet indstillet, og vi forholder os afventende på grund af sikkerhedssituationen.

På Kirkernes Verdensråds generalforsamling i september 2022 deltog Det mellemkirkelige Råd i en række økumeniske samtaler (Ecumenical Conversations). En af disse angik trosfrihed, og der blev ytret ønske fra deltagerne om, at Kirkernes Verdensråd arbejdede med trosfrihed som programområde. Det er nu blevet til virkelighed med KV’s trosfrihedsforum. I et pilotprojekt vil de kortlægge medlemskirkernes erfaringer med tros- og religionsfrihed med henblik på at vurdere mulighederne for et mere permanent forum. MKR yder gennem en sekunderet arbejdskraft en betydelig sekretariatsbistand til Kirkernes Verdensråd i forbindelse med kortlægningen.

Global Christian Forum er et globalt økumenisk netværk, som udspringer af Kirkernes Verdensråd. MKR mødtes i marts med generalsekretær Casely Essamuah og formand Wes Granberg Michaelsen. MKR følger dette forum, som inden for meget løse rammer har deltagere fra den største del af verdenskristenheden, mens Kirkernes Verdensråds medlemskirker måske kun repræsenterer ca. 20 % heraf. Dette forum har potentiale for at udvikle et økumenisk bredde, som Kirkernes Verdensråds ganske snævre organisatoriske rammer ikke giver mulighed for.

Læs mere