Fortsæt til hovedindholdet
Vær med lokalt
Migrantsamarbejde - ressourcer

Migrantsamarbejde - materialer

Folkekirkens Migrantsamarbejde er et projekt under Folkekirkens mellemkirkelige Råd, som ønsker at hjælpe præster og menigheder i Danmark med at byde de mennesker velkommen, som kommer her til landet for at søge tryghed fra konflikter og forfølgelse i deres hjemlande.

Klik her for at finde inspiration og materialer.

Mange menigheder har allerede oplevet, hvordan kontakten til mennesker fra andre dele af verden giver fornyelse og inspiration i det lokale menighedsarbejde. Nogle har måske også oplevet udfordringer, fx på grund af kulturkløfter, sprog, håndteringen af konvertitter, eller samarbejdet med andre aktører. Her kan Folkekirkens Migrantsamarbejde være til hjælp.

Folkekirkens Migrantsamarbejde er organiseret som en flad netværksorganisation, som arbejder gennem de allerede eksisterende aktører i folkekirken. Samarbejde, netværk, koordinering og partnerskaber er derfor nøgleord i tilgangen til det daglige arbejde.

Læs meget mere om Folkekirkens Migrantsamarbejde her.