Årsberetning
Arbejdsgrupper og udvalg

Arbejdsgrupper og udvalg

Her kan du se hvilke folkekirkelige repræsentanter, der sidder i de danske og internationale arbejdsgrupper og udvalg

På billedet ses Clement Dachet, der sidder i arbejdsgruppen for Folkekirkens Migrantsamarbejde. Foto: Christoffer Fryd. 

Internationalt

Globalt

Medlemmer af Kirkernes Verdensråds centralkomité
Kirsten Auken
Sofie Petersen

Medlem af Faith and Order-kommissionen
Maria Munkholt Christensen

Medlem af KV-arbejdsgruppen for oprindelige folk
Sofie Petersen

Kirkernes Verdensråd-følgegruppe
Sarah Ziethen (formand), Kirsten Auken, Hanne Wolfsberg, Niels Iver Juul, Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Maria Louise Munkholt Christensen, Ole Lundegaard (Baptistkirken) og Sofie Petersen.

Formand for LVF World Service komité og LVF-rådsmedlem
Henrik Stubkjær

Medlem af LVF Theological Education and Formation Strategic Advisory Group
Ulla Morre Bidstrup

Følgegruppen for Det lutherske Verdensforbund 
Hanna Broadbridge (formand), Henrik Stubkjær, Anne Birgitte Reiter, Ulla Morre Bidstrup og Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp)

 

Europæisk

Bestyrelsesmedlem i Konferencen for Europæiske Kirker
Anders Gadegaard

Medlem af CPCE’s råd
Ulla Schmidt

Deltagere i CPCE’s arbejdsgrupper
Teologi: Johanne Stubbe Teglbjerg
Etik: Ulla Schmidt
Migranter og kirkefællesskab: Mogens Mogensen
Nadver: Jette Bendixen Rønkilde, Jørgen Thaarup.

Europa-følgegruppen
Christian Roar Pedersen (formand), Peter Skov-Jakobsen, Rikke Juul, Christina Rygaard Christiansen, Anders Gadegaard.

 

Danmark

Folkekirkens Migrantsamarbejde – arbejdsgruppen

Niels Nymann Eriksen (formand), Birgitte Rosager Møldrup, Michael Rønne Rasmussen, Anne Reiter, Clement Dachet, Per Vibskov, Mogens Mogensen

Teologisk arbejdsgruppe
Peter Skov-Jakobsen (formand), Marianne Christiansen, Ole Burchardt Olesen, Birgitte Graakjær Hjort, Kurt E. Larsen, Bo K. Holm, Thomas Reinholdt Rasmussen

Bilateral dialog mellem folkekirken og Den katolske kirke
Fra Katolsk Kirke: Czeslaw Kozon (formand) og Jakob Egeris Thorsen
Fra Folkekirken: Peter Skov-Jakobsen (formand), Marianne Christiansen, Ole Burchardt Olesen, Peder Nørgaard-Højen, Birgitte Graakjær Hjort, Kurt E. Larsen, Bo K. Holm og Thomas Reinholdt Rasmussen.

Bilateral dialog mellem folkekirken og Metodistkirken
Fra Metodistkirken: Christian Alsted (formand), Ole Birch og Jørgen Thaarup
Fra folkekirken: Henning Toft Bro (formand), Bo K. Holm, Kurt E. Larsen og Steffen Ravn Jørgense