Årsberetning
Arbejdsgrupper og udvalg

Arbejdsgrupper og udvalg

På billedet ses Clement Dachet, der sidder i arbejdsgruppen for Folkekirkens Migrantsamarbejde. Foto: Christoffer Fryd. 

Faste arbejdsgrupper

Teologisk arbejdsgruppe

Medlemmer af Teologisk Arbejdsgruppe:
Peter Skov-Jakobsen (formand) 
Marianne Christiansen
Ole Buchardt Olesen
Peder Nørgaard-Højen
Birgitte Graakjær Hjort
Kurt E. Larsen
Bo K. Holm
Thomas Reinholdt Rasmussen.  

Samtalegruppe mellem Metodistkirken og Folkekirken (delt formandskab):  
Fra Metodistkirken:
Christian Alsted (formand)
Ole Birch
Jørgen Thaarup 
Ove Sørensen.    
Fra Folkekirken:
Henning Toft Bro (formand)
Steffen Ravn Jørgensen
Bo K. Holm 
Kurt E. Larsen  


Samtalegruppe mellem Den katolske Kirke og Folkekirken:  
Fra Den katolske Kirke:
Czeslaw Kozon
Jakob Egeris Thorsen
Kasper Baadsgaard  
Fra Folkekirken:
Den teologiske arbejdsgruppe  
Sekretariatsansvarlig:
Thorsten Rørbæk 

Følgegruppen vedr. Det lutherske Verdensforbund

Hanna Broadbridge (formand)
Henrik Stubkjær
Anne Birgitte Reiter
Ulla Morre Bidstrup 
Jørgen Thomsen.  
Formand for LVF World Service komité:  
Henrik Stubkjær  
Medlem LVF Theological Education and Formation Group:  
Ulla Morre Bidstrup  
Koordinator/netværker vedr. projekt Vestens kirker under forandring:  
Søren Abildgaard  
Sekretariatsansvarlig:  
Thorsten Rørbæk  

Følgegruppen vedr. Kirkernes Verdensråd

Thomas Horneman-Thielcke (formand)
Hanne Wolfsberg
Jonas A. Jørgensen (Dansk Missionsråd)
Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp)
Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd)
Kirsten Auken
Maria Louise Munkholt Christensen
Ole Lundegaard (Baptistkirken) 
Sofie Petersen  
Medlemmer af KV's centralkomité:
Sofie Petersen
Kirsten Auken  
Medlem af Faith and Order-kommissionen:
Maria Louise Munkholt Christensen  
Sekretariatsansvarlig:
Birger Nygaard  

Følgegruppen vedr. europæiske kirker

Europa-følgegruppen:   
Christian Roar Pedersen (formand)
Peter Skov-Jakobsen
Rikke Juul
Christina Rygaard Christiansen
Anders Gadegaard.  
Medlem i KEK’s bestyrelse:
Anders Gadegaard  
Medlem af planlægningskomitéen for generalforsamlingen:
Helle Rosenkvist  
 

Medlemmer af KEK’s arbejdsgrupper:
Uddannelse:
Hanna Broadbridge (formand)  
Bioetik:
Ulrik Becker Nissen (formand)  
Sekretariatsansvarlig:   
Thorsten Rørbæk  


Arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission

Bidragende frie folkekirkelige missionsselskaber:
Areopagos
Brødremenighedens Danske Mission
Danmission
Israelsmissionen
Mission Afrika 
Promissio  
Folkekirkens Mission-arbejdsgruppe:  
Niels Iver Juul (formand)
Ingrid Lisby Schmidt
Jørgen Bøytler
Peter Fischer-Nielsen
Vilhelm Værge
Anton Pihl 
Marie Høgh  
Sekretariatsansvarlig:
Søren Dalsgaard  

Andre udvalgFolkekirkens Migrantsamarbejde
Niels Nymann Eriksen (formand) 
Birgitte Rosager Møldrup 
Michael Rønne Rasmussen
Anne Reiter
Clement Dachet
Per Vibskov
Mogens Mogensen
 

Operationelt udvalg vedr. trosfrihed og forfulgte kristne
(Monitoreres af arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission)
Jonas A. Jørgensen
Filip Buff Pedersen
Fra sekretariatet: 
Birger Nygaard