Fortsæt til hovedindholdet
Materialer
Teologiske dokumenter
Underskrift

Teologiske dokumenter

Få overblik over vigtige mellemkirkelige teologiske dokumenter her.        

Kirkernes Verdensråd

1983 Lima Erklæringen – Baptism, Eucharist, Ministry (BEM)

Dette centrale dokument fra 1982 fra Kirkernes Verdensråd omhandler enighed og divergenser imellem kirkerne hvad angår dåb, nadver og embede. Dokumentet (også kaldet BEM document : Baptism, Eucharist and Ministry) har haft stor betydning for enhed og samtale mellem kirketraditionerne. 
Dansk version i uddrag findes i Teologisk tekster, redigeret og kommenteret af Afdeling for Dogmatik, Aarhus Universitet, 1994.

1984 Dåb nadver embede, dansk oversættelse af Lima Erklæringen, Det økumeniske Fællesråd

1986 De danske svar på Lima-dokumentet om Dåb Nadver Embede

1991 Confessing the One Faith.  An Ecumenical Explication of the Apostolic Faith as it is Confessed in the Nicene-Constantinopolitan Creed (381)

2000 At bekende den ene tro. En økumenisk udlægning af den apostolske tro (på dansk ved Erik Kyndal)

2011 One Baptism: Towards Mutual Recognition

2012 Together Towards Life, Mission and Evangelism in Changing Landscapes

2012 Sammen for Livet, Mission og Evangelisering i ændrede landskaber (dansk version)

Hvordan skal man missionere og forkynde evangeliet i en verden, der forandrer sig hele tiden? Hvordan skal man overhovedet forstå mission og forståelse i dag? Kan verdens kirker mon blive enige om det? Kirkefolk fra hele verden har sammen drøftet disse spørgsmål, og resultatet finder man i Kirkernes Verdensråds dokument Sammen for livet - eller på engelsk Together towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes.

Se Dansk Missionsråds danske PDF udgave her.

Læs engelsk udgave her.

2013 The Church Towards a Common Vision

2013 Moral Discernment in the Churches, A Study Document

2013 Ecumenical Visions for the 21st Century: A Reader for Theological Education

Liste med publikationer fra Kirkernes Verdensråd
Resources | World Council of Churches (oikoumene.org)

 

Det lutherske Verdensforbund (LVF)

1996 Fælleserklæringen om Retfærdiggørelse
Teksten er skrevet som en luthersk-katolsk dokument. Efterfølgende har tre verdenskommunioner tilsluttet sig tekstens indhold, Metodistkirkens Verdensråd i 2006 samt Den anglikanske kommunion og Verdenskommunionen af Reformerte Kirker, begge i 2017.

1996 De danske biskoppers svar til Fælleserklæringen om Retfærdiggørelse

1996 Nairobi-dokumentet

Det lutherske Verdensforbund besluttede at fremstille et dokument om gudstjeneste og kultur. Dokumentet blev præsenteret af LVFs arbejdsgruppe i Nairobi i 1996- heraf navnet. 

I arbejdsgruppen sad repræsenterer for fem af verdens kontinenter, og de fokuserede på det bibelske og historiske grundlag  for forholdet mellem kristen gudstjeneste og kultur. Desuden beskæftigede de sig med forholdet mellem verdens kulturer og kristen liturgi, kirkemusik, kirkearkitektur og kunst. Dette arbejde har så mundet ud i det såkaldte Nairobi dokument. 

I dokumentet nævnes der blandt andet, at gudstjenesten kan tematiseres henholdsvis transkulturelt, kontekstuelt, modkulturelt og tværkulturelt. 

Læs dokumentet her i dansk udgave

Eller i engelsk udgave.

2006 The Apostolicity of the Church, Study Document of the Lutheran-Roman Catholic Commission on Unity (udg. sammen med Den katolske Kirke)

2013 From Conflict to Communion (udg. sammen med Den katolske Kirke)

2015 Fra Konflikt til Fællesskab (dansk version); (udg. sammen med Den katolske Kirke i Danmark)
2014 Understanding the Gift of Communion, a Reader

2015 The Self-Understanding of the Lutheran Communion 

Hvad vil det sige at være et luthersk fællesskab- et fællesskab på tværs af nationer, kulturer og traditioner? Det har Det lutherske Verdensforbund forsøgt at formulere i et dokument fra 2015 kaldet The Self-Understanding of the Lutheran Communion. 

2016 The Church in the Public Space

2016 The Bible in the Life of the Lutheran Communion

2016 Fælleserklæringen fra Lund, - udtalelse i anledning af fælles katolsk-luthersk markering i af 500-året for Reformationen 

I forbindelse med den luthersk-katolske fælles markering i anledning af 500-året for reformationen udsendtes en fælles erklæring.

Erklæringen er skrevet på vegne af den katolske kirke og Det Lutherske Verdensforbund og handler om, hvordan den lutherske og den katolske kirke kan betragte reformationen og den splittelse, den har medført, men også hvordan kirkerne kan se fremad mod enhed, solidaritet og samarbejde.

2018 The Lutheran World Federation’s Commitments on the Ecumenical Way to Ecclesial Communion

Andre regionale luthersk-katolske dokumenter
2015 Declaration on the Way (USA)

Liste med publikationer fra Det lutherske Verdensforbund
https://www.lutheranworld.org/resources

 

Konferencen af Europæiske Kirker (KEK)

2001 Charta Oecumenica, Guidelines for the Growing Cooperation among the Churches in Europe
Udgivet sammen med Rådet af Katolske Bispekonferencer i Europa (CCEE).

Liste med publikationer Konferencen af Europæiske Kirker
https://www.ceceurope.org/resources/other-publications/
 

Leuenberg Kirkefællesskabet (CPCE)

1973 Leuenberg Konkordien, samt Den danske Folkekirkes signaturforklaring.

Leuenberg Kirkefællesskabet, som den danske folkekirke tiltrådte i 2001, består af knap 100 reformatoriske kirker i Europa. Medlemskirkerne tæller både lutherske, reformerte, unerede og metodistiske kirker i Europa. Fællesskabet hviler på Leuenberg Konkordien fra 1973, som er en erklæring, hvormed kirkerne anerkender hinanden som sande kirker. 

Læs uddrag her

Bestil hele konkordien i bogform her.

1994 Jesu Kristi Kirke – Det reformatoriske bidrag til den økumeniske dialog om Kirkens enhed
Dansk version findes i Leuenberg Konkordien og kirkefælleskabet af reformatoriske kirker i Europa, oversat og redigeret af Erik Kyndal, Anis, 2005.
Tysk version, Die Kirche Jesu Christi, Der reformatorische Beitrag zum ökumenischen Dialog über die Kirchliche Einheit, findes på CPCEs hjemmeside til download.

2013 Ministry, ordination, episkopé and theological education, Leuenberg Documents Nr 13.

2018 Church Communion
Findes på CPCEs hjemmeside til download. 

Liste med publikationer fra Leuenberg Kirkefællesskabet
https://www.leuenberg.eu/documents/

 

Porvoo Kirkefællesskabet

1996 Fællesudtalelsen fra Porvoo og Porvoo Erklæringen, samt Den danske Folkekirkes signaturforklaring.

Fællesudtalelsen fra Porvoo

Porvoo Erklæringen

Den danske Folkekirkes signaturforklaring

Porvoo-fællesskabet består af lutherske og anglikanske kirker i Nordeuropa. Kirkerne anerkender gennem Porvoo-erklæringen hinanden som sande kirker, det vil sige, at man kan gå til nadver hos hinanden, og at præster fra én kirke kan virke i en anden kirke uden at skulle ordineres igen. I 2009 tilsluttede den danske folkekirke sig erklæringen, som kan læses her.

Tryk her for engelsk udgave.

Den danske Folkekirkes signaturforklaring på engelsk

Liste med statements mv. fra Porvoo Kirkefællesskabet
Findes her

Andre anglikansk-lutherske regionale dokumenter:

1988 The Meissen Agreement EKD (Tyskland) og Church of England, 

1999/2000 Called to Common Mission (USA) 

2001 Called to full Communion – The Waterloo Declaration (Canada) 

2001 The Reuilly Declaration (Frankrig) 

2018 Memorandum of Mutual Recognition of Relations of Full Communion

2022 Churches Beyond Borders – Nordamerikansk kirkefælleskab mellem Called to Common Mission (USA) og Called to full Communon (Canada) 

 

Den danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark

2018 ÉN TRO, ÉN DÅB, ÉN NÅDE, Rapport fra bilateral dialog mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke.

Andre metodistisk-lutherske dokumenter:

1984 The Church: Community of Grace. Lutheran-Methodist Dialogue 1979-1984. Den internationale dialog mellem Det lutherske Verdensforbund og Metodistkirkens Verdensråd

1985/1991 Svenska Kyrkan / Metodistkyrkan i Sverige, Rapport från den första samtalsdelegationen 1979-1985, og rapport från den andra samtalsdelegationenen 1990-1991. Fra 2012 er denne aftale ikke længere i kraft, efter Metodistkyrkan i Sverige sammen med Baptistsamfundet og Missionskyrkan dannede Equmeniakyrkan. Svenska Kyrkan og Equmeniakyrkan indgik en overenskomst i 2016, se nedenfor.

1994 Nådens fællesskab, Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke, Oslo, Norge

2009 Confessing Our Faith Together, fra the Evangelical Lutheran Church in America og the United Methodist Church (USA)

2010 Delaktiga i Kristus, Lärodiskussionerna mellan Evangelisk-lutherske kyrkan i Finland, Kyrkan Suomen metodistikirkko och Finlands svenska metodistkyrka, Helsinki, Finland, (aftalen forelå i 2007, og godkendtes 2010)

2016 Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan

 

Den anglikanske Kirke

1920 The Lambeth Appeal - appel til alle kristne om reetablering af den tabte kirkelige enhed, udsendt af Lambeth-konferencen i 1920,
https://www.anglicancommunion.org/media/127731/1920.pdf (Reunion of Christendom, Resolution 9, page 5).

https://archive.org/details/conferenceofbish00lamb/page/132/mode/2up (page 132)

 

Det økumeniske Patriarkat i Konstantinopel

1920 Encyklika: Unto all the Churches of Christ wheresoever they be Patriarkatets berømte skrivelse om, at dogmatiske forskelle ikke bør hindre kirkelig tilnærmelse.

 

Den evangeliske Kirke i Tyskland (Evangelische Kirche in Deutschland, EKD)

1934 Barmen Erklæringen

Die Barmer Theologische Erklärung (tysk version)

The Barmen Declaration (engelsk version) 

Dansk version findes i:
- Kirkelige dokumenter fra besættelsestiden, udg. af Jørgen Glenthøj, 1985, og
- Teologisk tekster, redigeret og kommenteret af Afdeling for Dogmatik, Aarhus Universitet, 1994

 

Den katolske Kirke

1964 Genoprettelse af enheden - Unitatis redintegratio, det andet Vatikanerkoncils dekret om økumeni

1964 Folkenes lys – Lumen Gentium, det andet Vatikanerkoncils konstitution om Kirken

1965 Guds Ord – Dei Verbum, det andet Vatikanerkoncils konstitution om Guds Åbenbaring, med dansk forord af Hans Martensen, biskop em.

1995 Kaldet til kristen enhed – Ut Unum Sint, pavelig rundskrivelse fra pave Johannes Paul II