Årsberetning
Leuenberg Kirkefællesskabet

Leuenberg Kirkefællesskabet af protestantiske kirker i Europa (CPCE/GEKE)

Den tyske præst Kathrin Nothacker fra CPCE's sekretariat skriver om generalforsamlingen, der fandt sted i Basel i september 2018, at deltagerne var forbundet i bøn, i fællessang, i at lytte til Guds ord, i at fejre nadvermåltidet og i teologiske debatter. Foto: CPCE.

CPCE består af både store og små medlemskirker i Europa. Blandt de små kirker er der et ønske om udvikling af kirkefællesskabet i synodal retning. Er man en kirke med måske 30.000 medlemmer i alt er der stort behov for et sådant fællesskab. De store folkekirker som fx den norske og danske har ikke interesse i en sådan udvikling. Kirkepolitisk er det ikke ønskværdigt eller muligt. Og identitetsmæssigt hviler store folkekirker så meget i sig selv, at der ikke er stort behov for at få styrket identiteten udefra. Men som store folkekirker er det bestemt relevant at være i kontakt med andre protestantiske kirker i Europa og lære af både små og store. 

Professor Ulla Schmidt, Århus Universitet er for folkekirken og den norske kirke medlem af CPCE Council. MKR deltager aktivt i CPCE’s arbejdsgrupper, som er den primære arbejdsform, hvorigennem man udøver sit virke: Aktuelt i arbejdsgrupper der behandler emner som forståelse af gudsbegrebet i dag, menneskelig seksualitet samt migranter og kirkefællesskab. 

Medlem af CPCE’s råd: Ulla Schmidt

Deltagere i CPCE’s arbejdsgrupper:

Teologi: Johanne Stubbe Teglbjerg 

Etik: Ulla Schmidt.

Migranter og kirkefællesskab: Mogens Mogensen.

Sekretariatsansvarlig Thorsten Rørbæk.

Læs mere