Årsberetning
Leuenberg Kirkefællesskabet

Leuenberg Kirkefællesskabet af protestantiske kirker i Europa (CPCE/GEKE)

Photos fra CPCE Study conference i Rom

Fællesskabet af Reformatoriske Kirker i Europa 
(CPCE / Leuenberg kirkefællesskabet)

CPCEs strategi for perioden 2020-2024, “Being church together”, er at arbejde med tre overordnede målsætninger: 1) at de protestantiske kirker udbygger deres kirkefællesskab, 2) at de protestantiske kirker fremmer kirkeenhed, og 3) at de protestantiske kirker tjener samfundet. Det er en overskuelig og sammenhængende strategi, CPCE har præsenteret. 

Fra Folkekirken deltager Jette Bendixen Rønkilde i en studiegruppe under CPCE omkring nadver sammen med metodistpræst Jørgen Thaarup. 

CPCE har afholdt konference over temaet ’Being Church Together in a Pandemic – Reflections from a Protestant Perspective’, og her deltog Birgitte Graakjær Hjort fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

For at fremme unges engagement med den økumeniske bevægelse har CPCE oprettet netværket ’Young Theologians in Communion’. Her læser unge teologer de dokumenter, man arbejder på i CPCE, ligesom man introduceres til de grundlæggende teologiske skrifter, som danner grundlag for fællesskabet. Samtidig udveksles synspunkter, og deltagerne introducerer sin hjemkirke for de andre ungdomsdeltagere. Fra Folkekirken deltager Laura Kjærgaard Fischer. 

Endvidere er Folkekirken repræsenteret ved lektor Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen (Kbh. Universitet) i studieprocessen Christian Talk of God, og Mogens Mogensen i en arbejdsgruppe om relationen til immigrantkirker i Europa. Fra Folkekirken er prof. Ulla Schmidt (Århus Universitet) medlem af CPCEs råd, der er organisationens bestyrelse, ligesom hun leder en arbejdsgruppe over emnet Sexuality and Gender

Læs mere