Fortsæt til hovedindholdet
Materialer
Håndbøger, guider, overblik
Lys bliver tændt

Håndbøger, guider, overblik

Fra Folkekirkens mellemkirkelige Råds sekretariat udgives nyhedsbreve og materialer til brug i menighedsarbejde og undervisning. Alle udgivelser kan bestilles via sekretariatet.


Vil du lære ortodoks kristendom og tænkning bedre at kende? 

Lynguide til religionsfrihed er et lille 20-siders hæfte i handy format, udgivet i 2014. Hæftet giver en hurtig indføring i den retlige forståelse af trosfriheden: hvad siger de internationale love og menneskerettigheds-erklæringer om trosfrihed, hvad indebærer denne frihed, og hvordan forholder den sig til andre frihedsrettigheder? Bestil guiden fra sekretariatet.


 

A Brief Guide to The Evangelical Lutheran Church in Denmark
En lille bog om folkekirken. Den oplagte gave på kirkebesøg i udlandet eller til  ikke-dansktalende dåbsforældre og brudepar. Læs mere her.

 

Fra konflikt til fællesskab

Fælles luthersk-katolsk højtideligholdelse af Reformationsjubilæet i 2017.

Beretning fra den lutherske/romersk-katolske kommission for kirkens enhed. Oversat af Hanne Gregersen, Czeslaw Kozon og Erling Tiedemann

Migrantmenighed.dk er en bog, som er blevet til i samarbejde med Kirkernes Integrationstjeneste efter initiativ fra folkekirkens biskopper. Gennem beskrivelser og interviews giver bogen en indføring i, hvad migrantmenigheder er, og fremlægger bud på, hvordan samarbejde mellem sognekirker og migrantmenigheder i Danmark kan gribes an. Bestil bogen fra sekretariatet.


 

'Venskabsmenigheder - en praktisk guide til venskab over grænser' er et hæfte, som tilbyder hjælp og inspiration til menigheder i folkekirken, som ønsker at etablere venskabskontakt til en anden menighed i Danmark eller i udlandet. Bestil bogen fra sekretariatet.


3 film fra troens verden. "Tro, kultur og kærester", "Kulturchok" og "Voldens Væsen" er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Radio og Kirkernes Verdensråd. Det er journalist Anders Laugesen og fotograf Peter Williams, der står bag filmene, der har vundet flere internationale priser. Udgivelsen ledsages af et omfattende undervisningsmateriale lavet af Danmarks Kirkelige Mediecenter. Bestil undervisningsmaterialet fra sekretariatet.


 

'Velkomst til folkekirken' er en kort introduktion til den danske folkekirkes trosgrundlag, medlemskabsvilkår, struktur osv. Hæftet er velegnet til uddeling til gæster ved kirken eller udenlandske tilflyttere i sognet. Det udgives på dansk, engelsk og arabisk. Bestil hæftet fra sekretariatet.    

'The evangelical Lutheran Church in Denmark' giver en længere introduktion til folkekirken på engelsk. Bestil hæftet fra sekretariatet.    

'The evangelical Lutheran Church in Denmark in a Global World' er en introduktion til folkekirkens engagement i internationale fællesskaber, med fokus på de europæiske kirkefællesskaber. Den er udgivet i 2012 i anledning af, at Danmark havde formandsskabet for EU. Bestil hæftet fra sekretariatet.    


 


 


 


Kontakt