Fortsæt til hovedindholdet
interchurch.dk
Om os
Kvinde tænder lys og beder en bøn

Folkekirkens mellemkirkelige Råd


Folkekirkens mellemkirkelige Råd er en del af folkekirken.
Rådet er det organ, som tager sig af folkekirkens kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet.

Rådet blev oprettet ved lov i 1990 og tager stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale kirkelige organisationer og følger deres arbejde.

I Rådet sidder et medlem udpeget fra hvert af folkekirkens 10 stifter, en repræsentant for Kirken i Grønland samt to af folkekirkens biskopper, begge udpeget af Kirkeministeriet. Rådet har et sekretariat i København.

Hvad er mellemkirkeligt arbejde?

Ved mellemkirkeligt arbejde forstår man de kristne kirkesamfunds kontakter og samtaler med hinanden. Formålet er at skabe forståelse og respekt for andre kirker og trossamfund trods forskelle i lære og tradition. Gennem kontakterne lærer de enkelte kirker også deres egen tradition bedre at kende.