Fortsæt til hovedindholdet
Om os
Arbejdsgrupper og følgegrupper
Biskop i Metodistkirken Christian Alsted og biskop i Aalborg Stift Henning Toft Bro

Arbejdsgrupper og følgegrupper

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har nedsat en række arbejdsgrupper og følgegrupper, der har til opgave at gå i dybden med det teologiske og organisatoriske arbejde på deres forskellige områder. I grupperne sidder medlemmer af Rådet, personer der har sæde i styrende organer i de internationale kirkelige organisationer og fællesskaber samt særligt udpegede repræsentanter eller eksperter. 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har tre følgegrupper for folkekirkens medlemskab af fem økumeniske fællesskaber, som folkekirken er medlem af: 1) Kirkernes Verdensråd, 2) Det Lutherske Verdensforbund, 3) Europa-følgegruppen: Konferencen af Europæiske Kirker, Fællesskabet af Protestantiske Kirker i Europa, Porvoo-fællesskabet.

Arbejdsgrupperne følger Rådets teologiske arbejde samt migrantsamarbejdet. 

Arbejds- og følgegrupperne kan kontaktes gennem Folkekirkens mellemkirkelige Råds sekretariat.

Oversigten her giver adgang til den enkelte arbejds- og følgegruppes kommissorium.