Aktuelt
Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

17
maj

Teologiske perspektiver på krigen i Ukraine

Konference om møder mellem flygtninge og danske kirker.

Tilmelding her senest den 10. maj kl. 12.00

Fysisk og online
Konferencen er planlagt med henblik på fysisk deltagelse, men med mulighed for at følge med online.

Man kan læse mere om konferencen her
26
maj

The big us and the small us - Om den ortodokse kirke

Del 1: Anders Laugesen og Biskop Thomas fra Egypten i samtale: ”Hvad kan de ortodokse kirker give Vesten?” Det kommer til at handle om ”the big us” og ”the small us” og hvordan den ortodokse forståelse af Gud Skaber og det ortodokse menneskesyn hjælper også vestlige kristne med at se livet i et større perspektiv. Forbundetheden med skaberværket er en anden i den ortodokse tradition. Læs mere her. Arrangeret i samarbejde med Areopagos.

Del 2: Ny rapport behandler den rumænsk-ortodokse migration til særligt det vestlige Jylland som er blevet beriget med mange nye medborgere der genopliver landsbyer og bidrager med arbejdskraft til landbrug, fiskeri og ældrepleje. Kristine Kaaber Pors fra Folkekirkens Migrantsamarbejde, stiftspræst Peter Fischer-Nielsen og rumænsk-ortodoks præst Adrian Chitulescu taler om undersøgelsens anbefalinger til Folkekirken: Hvordan kan folkekirkelige aktører være med til at byde velkommen og knytte kontakter i respekt for forskellene? Og hvad kan vi i folkekirken lære af de ortodokse kristne fra Øst- og Centraleuropa? Læs mere her


27
maj

Hvordan beriger den økumeniske samtale kirkerne?

Økumenisk samtale mellem Metodistkirken, Den Katolske Kirke og Folkekirken. Der føres officielle læresamtaler mellem dels Metodistkirken i Danmark og Folkekirken og dels mellem Katolsk Kirke og Folkekirken. Disse inspirerende samtaler har ført til en ny og dybere forståelse af hinanden som kirker. Formændene for dialogerne vil her være i samtale og refleksioner over, hvordan den økumeniske dialog beriger kirkerne og menigheder, ligesom det vil berøre trosforskelle. Det er samtidig en anledning til at fremhæve betydningen af økumenisk dialog og bestræbelserne på fælles vidnesbyrd, ligesom fælles samfundsmæssige udfordringer og ny muligheder vil blive inddraget.

Medvirkende: Biskop Christian Alsted, Metodistkirken

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, Folkekirken

Biskop Czeslaw Kozon, Den katolske Kirke

Biskop Peter Skov-Jakobsen, Folkekirken

Ordstyrer: Professor Peter Lodberg


27
maj

Er der plads til andre?

Hvad betyder det at give plads? Fysisk, politisk, åndeligt. De tre religiøse traditioner jødedom, kristendom og islam har som fælles ideal at være generøse og gæstfrie. At give plads til andre er et ideal. Men det er ikke altid let at være generøs eller gæstfri og vurdere andres behov og ønsker. Der er også tidspunkter, hvor det ikke at opgive sin plads er det rigtige at gøre. Nogle gange er vi nødt til at insistere på vores plads og vores integritet.
27
maj

Tro vs. videnskab

Panel: Mickey Gjerris (lektor, teolog, bioetiker på LifeScience, KU) og Thomas Plough (professor, filosofi og ledelse, Ålborg Universitet)

Forholdet mellem tro og videnskab har været diskuteret længe, og til tider har emnet haft karakter af en kulturkamp. Men emnet er kun blevet mere aktuelt, i takt med at implikationerne af videnskabelige fremskridt påvirker os alle på hverdagsniveau: kunstig intelligens, algoritmestyrede sociale medier og optimering af mennesket gennem bioteknologi rejser de grundlæggende spørgsmål om menneskets værdighed og frihed.


27
maj

Hvordan påvirker tro vores fælles samfund?

Samtale mellem Miroslav Volf, Tom Holland og Bo Kristian Holm. Ordstyrer: Mogens S. Mogensen.


Historisk har kristendommen været både individuel tro og samfundsskabende kraft i Europa.

Ved overgangen fra den græsk-romerske periode til kristendommen i det 4. århundrede opstod en ny måde at tænke om sig selv og samfundet på. Med reformationsperioden i det 16. århundrede ændredes synet på kristendommen såvel som samfundsindretningen.

Påvirker kristendommen stadig vores fælles liv? Hvordan skal vi forstå de kulturelle impulser så som de antiautoritære, antiracistiske og antimaterialistiske strømninger, som vi ser i disse år – er det et opgør med kristendommen eller en fortsættelse af kristendommen i et sekulært samfund? Hvordan former tro – eller mangel på tro – vores fælles samfund?


28
maj

Fælles kirkelighed – kortlægning af økumenisk arbejde i Danmark

Danske Kirkers Råd og Mellemkirkeligt Råd fortæller om en ny rapport om fælles kirkelighed. Præsentation af kortlægning af økumenisk arbejde i Danmark, hvad det betyder for kirkelivet lokalt. Hvad skal der til for at økumenisk arbejde blomstrer og hvilke udfordringer er der? Medvirkende: Jonas Jørgensen, Sofie Larsen Kure og Anne Mie Skak Johanson. Samarbejde mellem MKR, DKR og Danske Kirkedage.
28
maj

Korset og hockeystaven - Klima i teologisk perspektiv

Klimaforandringer er en stor – måske den største – nutidige samfundsmæssige udfordring. Paven har skrevet om det i ’Laudato Si’, og vi har i Danmark en minister for klima, som er blevet berømt for hockeystavsmodellen i kampen mod klimaforandringer. Spørgsmål om teknologi, politik og økonomiske systemer er alle dele af kampen mod klimaforandringer. I bunden af disse spørgsmål ligger for teologien også spørgsmålene om forvalterskab, skabelsesteologi og retfærdighed. Paneldebatten identificerer, hvad kirkernes og teologiens rolle er i at adressere klimaforandringer, og hvordan kirker og teologi kan være med til at skabe inspiration og håb for at ændre adfærd og politik på området.


Medvirkende: Martin Ishøy, Ulrik Nissen og Nik Bredholt


28
maj

Hvad er det gode liv? Fremmedgørelse og resonans i teologisk og sociologisk perspektiv

Samtale mellem: Miroslav Volf og Hartmut Rosa. Ordstyrer: Mikkel Gabriel Christoffersen.

I denne debat har vi inviteret Rosa og Volf til en teologisk såvel som sociologisk gennemtænkning af det gode liv med udgangspunkt i erfaringer af fremmedgørelse og resonans.

Fremmedgørelse og resonans er hovedbegreber i den tyske sociolog Hartmut Rosas sociologiske teori om det gode liv. Den kroatisk-amerikanske teolog Miroslav Volf har i en række bøger arbejdet med, hvordan teologi gør en forskel for den enkeltes trivsel og for det fælles samfund i udfoldelsen af sin vision om en ’public theology’, en offentlighedsteologi.