Årsberetning
Folkekirkens Migrantsamarbejde

Folkekirkens Migrantsamarbejde

Folkekirkens Migrantsamarbejde er de seneste år vokset på mange niveauer. Sekretariatskapaciteten øget og der er oprettet mange migrant-relaterede stillinger rundt omkring i sogne og provstier. 

I 2018 stiftedes Provstisamarbejdet, et samarbejde mellem en række provstier om kirkelig indsats af udvalgte sprog- og kulturgrupper. Det varetages i det daglige af MKR. I 2021 ansattes Naser Rezaeih qua Provstisamarbejdet som koordinator for en folkekirkelig indsats for farsitalende (heriblandt iranere og afghanere), ligesom der er ansat en koordinator til at understøtte og udvikle indsatsen for arabisktalende. 

MKR sammen med 9 provstier på Vestegnen arrangeret en temadag i september 2021 for danskere med tyrkiske rødder mhp at få viden om og skabe relationer til målgruppen. 

For at kunne styrke den folkekirkelige indsats blandt ikke-kristne migranter har MKR sammen med Folkekirke & Religionsmøde arrangeret en række vellykkede webinarrækker, både ”Folkekirken som minoritet – om at være kirke i udsatte boligområder” såvel som ”Religionsmødet med muslimske minoriteter”. Målet har været at skabe et læringsnetværk og læringsplatform for sogne med særlig kulturelt og religiøst blandede lokalbefolkninger. Der er desuden arrangeret en ny webinarrække i marts 2022 om religion og forskellighed.

Nye tal viser, at der antageligt bor over 100.000 i Danmark med østeuropæisk, ortodoks baggrund. Migrantsamarbejdet har  afholdt en velbesøgt webinarrække om ortodoks kristendom i Danmark og har sammen  med  Samvirkende  Menighedsplejer og Haderslev, Ribe og Viborg Stifter arbejdet på  at  udvikle  en  indsats  vedr.  østeuropæere  i  landsogne. Konkret består det af et forprojekt i efteråret 2021 med fokus på vidensindsamling, som skal bane vejen for pilotprojekter i lokale landsogne i Jylland.

MKR har assisteret med tekst- og videoproduktion til ”Folkekirken for Internationals”, et projekt under Københavns stift søsat i oktober 2021 mhp at etablere en international menighed for expats og studerende samt formidle generel engelsksproget information om folkekirken.

MKR har de senere år øget relationerne og påbegyndt en dybere økumenisk samtale med en række migrantmenigheder. Det har resulteret i en større grad af fortalervirksomhed, bl.a. i forhold til det planlagte lovforslag om tvangsoversættelse. Desuden en række webinarer hvor migrantpræster får en indføring i dansk kirkeliv og kristendomsforståelse. 

I 2021 påbegyndtes arbejdet med en review-proces, en kritisk evaluering og ligefrem dialog med relevante interessentgrupper, der kan bidrage til at tilrette arbejdet ved at skabe bedre overblik over, hvad der er ønskeligt og muligt de næste 5-10 år omkring opbygning af folkekirkens relationer til nydanskere, så det så vidt som muligt bliver almindeliggjort  som en normal del af og opmærksomhed i landets sogne. Migrantsamarbejdet vil bl.a. styrke oplysningsarbejde m.v. i forhold til de organisatoriske enheder og faggrupper, som er ansvarlige for folkekirkens almindelige virke.