Nationalt og globalt
Europas kirker, KEK

Konferencen for Europæiske Kirker

Konferencen for Europæiske Kirker (KEK) blev stiftet på et tidspunkt, hvor jerntæppet var trukket ned gennem Europa. Den formelle stiftelse skete i Danmark i 1959 (på Hotel Nyborg Strand). Kort tid efter blev Berlin-muren opført, og først i 1989 blev der slået hul på muren både fysisk og mellemfolkeligt.

KEK er et fællesskab af 114 protestantiske, ortodokse, anglikanske og gammel-katolske kirker i Europa. Konferencens formål er at fremme kirkens enhed og at præsentere et fælles kristent vidnesbyrd til Europas mennesker og institutioner. Derfor er KEK repræsenteret både i Bruxelles, ikke langt fra EU-Kommissionen og i Strasbourg, hvor Europarådet har til huse.

KEK arbejder inden for mange forskellige områder såsom bio-etik, fattigdom og sociale forhold, interreligiøs dialog, migration og menneskerettigheder.

KEK kæmper også for trosfrihed og presser på for at få Europas politikere til at gøre en stærkere indsats i kampen mod forfølgelse af kristne og andre troende i Mellemøsten.

Dansk engagement

Folkekirkens mellemkirkelige Råd sender ressourcepersoner til KEKs forskellige arbejdsgrupper for at bidrage med ekspertise indenfor bl.a. interreligiøs dialog og menneskerettigheder.

For øjeblikket er dr.theol. Ulrik Becker Nissen, afdelingsleder på Aarhus Universitet, medlem af KEKs ekspertgruppe om bioetik, rådsmedlem Hanna Broadbridge er medlem af gruppen om uddannelse, mens næstformand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Christian Roar Pedersen, er suppleant til KEKs bestyrelse og som sådan løbende følger med i KEKs samlede arbejde.

Nye vedtægter

Den 14. generalforsamling i Konferencen for Europæiske Kirker vedtog en ny forfatning for den over 50 år gamle organisation. De nye vedtægter sikrer mere gennemskuelighed og gør KEK bedre rustet til at agere i forhold til det samfund, medlemskirkerne er en del af.

Se vedtægterne her:

Constitution of the Conference of European Churches