Fortsæt til hovedindholdet
Nationalt og globalt
Europas kirker, KEK

Konferencen for Europæiske Kirker

Konferencen for Europæiske Kirker (KEK) blev stiftet på et tidspunkt, hvor jerntæppet var trukket ned gennem Europa. Den formelle stiftelse skete i Danmark i 1959 (på Hotel Nyborg Strand). Kort tid efter blev Berlin-muren opført, og først i 1989 blev der slået hul på muren både fysisk og mellemfolkeligt.

KEK er et fællesskab af 114 protestantiske, ortodokse, anglikanske og gammel-katolske kirker i Europa. Konferencens formål er at fremme kirkens enhed og at præsentere et fælles kristent vidnesbyrd til Europas mennesker og institutioner. Derfor er KEK repræsenteret både i Bruxelles, ikke langt fra EU-Kommissionen og i Strasbourg, hvor Europarådet har til huse.

KEK arbejder inden for mange forskellige områder såsom bio-etik, fattigdom og sociale forhold, interreligiøs dialog, migration og menneskerettigheder.

KEK kæmper også for trosfrihed og presser på for at få Europas politikere til at gøre en stærkere indsats i kampen mod forfølgelse af kristne og andre troende i Mellemøsten.

Dansk engagement

Jørgen Skov Sørensen, tidligere sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige Råd og generalsekretær i Danmission, er pr. 1. januar 2020 ansat som generalsekretær i Konferencen for Europæiske Kirker.

Folkekirken har dermed et stærkt afsæt for at være tæt på udviklingen i KEK og bidrage til at styrke KEKs position i Europa. 

KEK har forskellige arbejdsgrupper, bl.a. inden for interreligiøs dialog og menneskerettigheder.

For øjeblikket er dr.theol. Ulrik Becker Nissen, afdelingsleder på Aarhus Universitet, medlem af KEKs ekspertgruppe om bioetik. 

Læs mere på KEKs hjemmeside

 

Europa-følgegruppen:

Christian Roar Pedersen (formand), Peter Skov-Jakobsen, Rikke Juul, Christina Rygaard Christiansen, Anders Gadegaard.

Medlem i KEK’s bestyrelse: 

Anders Gadegaard

Sekretariatsansvarlig:

Thorsten Rørbæk.