Fortsæt til hovedindholdet
Nationalt og globalt
Europas kirker, KEK

Konferencen for Europæiske Kirker

Konferencen for Europæiske Kirker (KEK) (på engelsk Conference of European Churches) blev stiftet på et tidspunkt, hvor jerntæppet var trukket ned gennem Europa. Den formelle stiftelse skete i Danmark i 1959 (på Hotel Nyborg Strand). Kort tid efter blev Berlin-muren opført, og først i 1989 blev der slået hul på muren både fysisk og mellemfolkeligt.

KEK er et fællesskab af 114 protestantiske, ortodokse, anglikanske og gammel-katolske kirker i Europa. Konferencens formål er at fremme kirkens enhed og at præsentere et fælles kristent vidnesbyrd til Europas mennesker og institutioner.

KEK kæmper også for trosfrihed og presser på for at få Europas politikere til at gøre en stærkere indsats i kampen mod forfølgelse af kristne og andre troende i mellemøsten. 

Dansk engagement

I Danmark er Baptistkirken, Metodistkirken og folkekirken medlemmer af KEK. Danske Kirkers Råd er associeret organisation i forhold til KEK. Folkekirkens mellemkirkelige Råd varetager folkekirkens kontakt til KEK.

Struktur

KEKs sekretariat er placeret i Bruxelles.

KEKs højeste myndighed er generalforsamlingen som finder sted hvert 5. år. Seneste generalforsamling fandt sted i juni 2023 i Tallinn, Estland. Her blev KEKs nye strategi fremlagt og godkendt.

Generalforsamlingen vælger en hovedbestyrelse (governing board) med for tiden 20 medlemmer. Hovedbestyrelsen vælger ved hver generalforsamling et præsidium bestående af en præsident og to vicepræsidenter. Ærkebiskop Nikitas af Thyateira og Storbritanien (fra det Økumeniske Patriarkat) er valgt som formand, Dagmar Winter, biskop i Huntingdon, England samt pastor Frank Kopania den evangeliske kirke i Tyskland er valgt som vicepræsidenter. I hovedbestyrelsen sidder desuden sognepræst Anders Gadegaard.

Ukraine

KEK har fordømt Ruslands invasion af Ukraine og opfordret Den russiske-ortodokse kirke til at tage afstand fra krigen.

På den seneste generalforsamling var der to høringer med ukrainske og belarusiske kirkelige repræsentanter med drøftelser om hvordan kirker kan bidrage til fred og frihed. Ved samme generalforsamling blev Den ortodokse kirke i Ukraine (som er brudt ud af Moskva-Patriarkatet) formelt optaget i KEK.

KEK har lanceret freds- og forsoningsprogrammet Pathways to Peace, som i de kommende år vil være organisationens vigtigste fokus.

”KEK vil gerne styrke sit arbejde med fred og forsoning, og Pathways to Peace er specifikt møntet på Ukraine. Vi ved som kirker, hvor vigtig en rolle religion spiller i forhold til fred, på godt og ondt. Og freden i Ukraine handler også om fred og forsoning mellem de to ortodokse kirker,” siger generalsekretær Jørgen Skov Sørensen.

Europa-følgegruppen:

Peter Skov-Jakobsen, Rikke Juul, Christina Rygaard Christiansen, Anders Gadegaard

Medlem i KEK’s bestyrelse: 

Anders Gadegaard

Sekretariatsansvarlig:

Thorsten Rørbæk