Aktiviteter
Offentlighedsteologi

Offentlighedsteologi

Hvad er kristendommens rolle i samfundet?

Hvad er forholdet mellem kirken og samfundet, og på hvilken måde skal kirken være en del af det offentlige rum og den offentlige samtale? Det undersøges for tiden af en arbejdsgruppe under Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Illustration: Christian Rahbek. 

Hvad er offentlighedsteologi?

I Danmark er begrebet nyt og dets indhold stadig relativt uafklaret. Den amerikanske teolog E. Harold Breitenberg definerer offentlighedsteologi som en teologisk informeret offentlig diskurs om offentlige spørgsmål, som ikke kun henvender sig til det religiøse samfund selv, men til den brede offentlighed. 

Det er derfor nødvendigt for en offentlighedsteologi at argumentere på en sådan måde, at det kan bedømmes af og om muligt virke overbevisende på en bredere offentlighed.

En del af spørgsmålet om tros- og åndsfrihed handler om vores evne til som kirke i Danmark og Europa at bidrage til samfundsmæssig debat og holdningsdannelse på en måde, som giver rum for religiøst/kristent sprog og værdier. 

Læs også artiklen: Hvad er offentlighedsteologi?

Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har sammen udgivet refleksionsoplægget "Politik kommer ikke af ingenting - Hvordan indgår kristendom i samtalen om det fælles bedste"? Hæftet stiller skarpt på nogle aktuelle samfundsspørgsmål i lyset af kristendommen. Ikke for at give entydige svar men for at indbyde til refleksion over forholdet mellem kristendom og samfund. Man kan kalde det for offentlighedsteologiske refleksioner. Hæftet kan enten downloades via dette link eller sendes med posten ved henvendelse til Det mellemkirkelige Råds sekretariat på telefon 33114488 eller email: interchurch@interchurch.dk. 

 

Download hæftet via dette link: