Aktiviteter
Offentlighedsteologi

Offentlighedsteologi

Hvilke forhold i samfundet er det relevant at udtale sig om specifikt på baggrund af kristendommen? 

Hvad er forholdet mellem kirken og samfundet, og på hvilken måde skal kirken være en del af det offentlige rum og den offentlige samtale? Det undersøges for tiden af en arbejdsgruppe under Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Billedet er fra Folketingets Åbningsgudstjeneste 2012, hvor biskop Henning Toft Bro prædikede. Foto: Aalborg Stift. 

Hvad er offentlighedsteologi?

I Danmark er begrebet nyt og dets indhold stadig relativt uafklaret. Den amerikanske teolog E. Harold Breitenberg definerer offentlighedsteologi som en teologisk informeret offentlig diskurs om offentlige spørgsmål, som ikke kun henvender sig til det religiøse samfund selv, men til den brede offentlighed. 

Det er derfor nødvendigt for en offentlighedsteologi at argumentere på en sådan måde, at det kan bedømmes af og om muligt virke overbevisende på en bredere offentlighed.

En del af spørgsmålet om tros- og åndsfrihed handler om vores evne til som kirke i Danmark og Europa at bidrage til samfundsmæssig debat og holdningsdannelse på en måde, som giver rum for religiøst/kristent sprog og værdier. 

Læs også artiklen: Hvad er offentlighedsteologi?