Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

"Historien om Europa er utænkelig uden kristendom"

Som optakt til Europa-parlamentsvalget bringer vi her forskellige europæiske stemmer i tale om forholdet mellem kirke, kristendom og Europa

Historien om Europa er utænkelig uden kristendom. Den er en væsentlig del af kulturarven, siger Ellen Überschär, leder af Heinrich Böll Fonden. Foto: Stephan Röhl/Heinrich Böll Fonden.   

Snart skal borgerne i Europa til stemmeurnerne. I Danmark er der valg d. 26. maj til Europa-parlamentet. Mange betegner valget som et skæbnevalg for Europa og for Den Europæiske Union.

I Danmark er EU-valget ikke et emne i kirkelige kredse, men i resten af Europa holder kirkefolk sig ikke tilbage for at tale om europæisk politik. Det gælder både kirkelige anliggender, socialetiske og bioetiske problemstillinger og værdipolitiske emner. 

I forbindelse med EU-valget er der også flere og flere kirkelige stemmer, der minder os om, at EU er mere end blot et handelsfællesskab. Det er også et værdifællesskab og et fredsfællesskab. En union, hvor landene holder hinanden fast på, at man holder fred med hinanden. Samtidig understreger mange kirkelige stemmer, at kristendommen har spillet og nødvendigvis også fremover må spille en afgørende rolle i Europa, når EU skal afstikke en kurs for de kommende år.

”Europa, it’s OUR future!” (Europa, det er VORES fremtid) hedder den igangværende kampagne fra Konferencen for Europæiske Kirker (KEK). Vi bør alle tage del i valget og i den fælles europæiske diskussion om, hvilket Europa vi ønsker og hvilke værdier vi skal bygge på, lyder det fra KEK – det gælder ikke mindst i spørgsmål som klima, migration og menneskerettigheder. Læs mere om KEKs kampagne og deres materiale her 

 

Domprovst Anders Gadegaard, som er medlem af KEK’s hovedbestyrelse, mener, at kirker har en særlig forpligtelse til at tage del i diskussionen om Europas værdier og fremme det kristne menneskesyn:

”Jeg mener, at vi i Europa bygger på et kristent menneskesyn, og derfor kan man godt tale om et kristent Europa. Det handler om at have vilje og lyst til at inkludere forskellighed, også hvad angår tro, og skabe størst mulig social lighed. Der er med andre ord tale om et bestemt værdisæt, som kirkerne er kaldet til at forsvare – og det gør man bedst sammen,” udtaler Anders Gadegaard til Mellemkirkeligt Råd.

Men hvad siger man ellers rundt om i Europa?

Vi vil her bringe forskellige citater fra ledende kirkelige skikkelser i Europa for at vise nogle overvejelser vedrørende kirke og kristendom i Europa i forbindelse med det kommende europæiske valg:

 

Biskop Porfyrios fra den ortodokse kirke i Cypern: 

“Den Europæiske Union kan ikke leve videre som et symbol på håb, hvis den blot følger markedets love som grundprincipper. Vi må genfinde og genoprette den ånd, der indgød unionens grundlæggere, en ånd af fred, forsoning, tilgivelse, solidaritet, demokrati, retssikkerhed, menneskelig værdighed og respekt for menneskerettighederne. EU er ikke bare en politisk og økonomisk international enhed. Uden en sjæl og et hjerte kan den ikke have en fremtid, som den tidligere formand for Europa-kommissionen Jacques Delors bemærkede” udtaler biskop Porfyrios ifølge den ortodokse nyhedstjeneste Romfea News.

 

Kardinal Peter Erdö fra den katolske kirke i Ungarn:

Hvad er kultur? Det er enhed i samfundslivet. Arkitektur, mad, musik, kunst, helligdage. I den forstand, ja så findes der en kristen kultur. Søndag er en fridag, påskedagene er helligdage, overalt i Europa hvor der er bygninger finder vi heriblandt også kirketårne. Indtil for nylig ville man have haft behov for at forklare det yderligere, men synet af Notre Dame-katedralen i brand fyldte alles hjerter, ikke kun de religiøse, med dyb sorg. Denne fælles sorg er et perfekt eksempel på, hvor dybt sammenvævet kristendom og europæisk identitet er, udtaler kardinal Erdö til det ungarske netmedie Valasz Online 

 

Heinrich Bedford-Strohm, formand for Den evangeliske Kirke i Tyskland, og Justin Welby, ærkebiskoppen af Canterbury, England:

Som religiøse ledere, forenet I vores bestræbelser på at skabe et Europa, der er  i fremgang og forpligter sig på det fælles gode; et Europa, der respekterer ethvert menneskes værdighed uanset tro eller ikke-tro, opfordrer vi vores regeringer til ikke, at overse hvor vigtigt det er at tage vare på vor skabte verden og dets folk, som er skabt i Guds billede og er elsket af Gud gennem Jesus Kristus. Vores verden har brug for en bedre fremtid end en fremtid, der bygger på had og splittelse. Det er kirkens opgave at vidne om Guds kærlighed på tværs af brødre og søstre i Kristus, lyder det fra Bedford-Strohm og Justin Welby i en fælleserklæring fra de to kirker i anledning af det forestående Brexit

 

Ellen Überschär, luthersk teolog. formand for Heinrich Böll fonden og tidligere generalsekretær for De tyske Kirkedage.

"Historien om Europa er utænkelig uden kristendom. Det er en væsentlig del af kulturarven. (…) Det kristne menneskesyn, næstekærlighed, solidaritet og socialt sammenhold, det er Europas grundidé. Det forbinder Europa, også selvom det er let at finde historiske eksempler på krig og vold, udtaler Überschär til Green European Journal.

 

Biskop Atle Sommerfeldt fra Den norske kirke

Vor fælleseuropæiske erfaring minder os om, hvor galt det kan gå, når menneskeværdet gradbøjes og hensynet til fattige marginaliseres og overses. Den norske kirke bør i allerhøjeste grad være en del af den fælles mobilisering af europæiske kirker for at genfinde og videreudvikle det bedste i den europæiske kulturtradition, skriver biskop Sommerfeldt i et debatindlæg i det norske netmedie Verdidebatt 

 

Tekst og oversættelse:

Christian Arffmann