Fortsæt til hovedindholdet
interchurch.dk
Nationalt og globalt

Folkekirkens medlemskaber

Folkekirken samarbejder med andre kristne kirker i Danmark og i hele verden gennem medlemskab af en række kirkelige sammenslutninger, fællesskaber og netværk. Det er ikke noget nyt. Folkekirken har en lang tradition for at samarbejde med kirker og kirkelige og organisationer i andre lande, både på formelt og uformelt plan. 

Det er Folkekirkens mellemkirkelige Råd, der varetager folkekirkens medlemskab og kontakt i de internationale organisationer og sammenslutninger. Det internationale arbejde kan bestå af drøftelser af fælles kirkelige anliggender og udfordringer, erfaringsudvekslinger, teologiske samtaler m.m.

Rådets arbejde går ud på at sikre, at folkekirken har de bedst mulige betingelser for at bidrage til samtaler og samarbejde og for at høste frugterne af dette arbejde.

I Danmark er folkekirken medlem af Danske kirkers Råd. Internationalt er folkekirken medlem af Kirkernes Verdensråd, Det lutherske Verdensforbund, Konferencen for Europæiske Kirker, Porvoo-fællesskabet og Leuenberg Kirkefællesskabet.

For tiden er Danmark stærkt repræsenteret i de internationale økumeniske organisationer, ikke mindst i Det Lutherske Verdensforbund, hvor Henrik Stubkjær er præsident og og Peter Lodberg er medlem af LVF's Råd. I Konferencen for Europæiske Kirker er Anders Gadegaard hovedbestyrelsesmedlem.