Nationalt og globalt
Luthersk fællesskab, LVF

Det Lutherske Verdensforbund

Det lutherske Verdensforbund (LVF) er et globalt fællesskab af lutherske kirker, som blev grundlagt i Lund, Sverige, i 1947. LVF har i dag 140 medlemskirker fra 79 lande, som repræsenterer ca. 69 mio. lutheranere.

LVF's sekretariat har hjemme i Det økumeniske Center i Genève, hvor også andre internationale, økumeniske organisationer holder til.

LVFs arbejdsområder

LVF arbejder inden for følgende hovedområder:

Humanitær bistand  
'Department for World Service' er LVF's internationale hjælpe- og udviklingsorganisation. Den opererer i mere end 31 lande med bl.a. menneskerettigheder, landminer, flygtninge og uddannelse.

Mission og udvikling
'Department for Mission and Development' samarbejder med medlemskirkerne om at integrere forkyndelse, tjeneste og forsvar for retfærdighed i deres arbejde. På årsbasis gennemføres omkring 450 missions-, kommunikations- og udviklingsprojekter verden over.

Teologi
'Department for Theology and Studies' arbejder med de teologiske, etiske og interreligiøse spørgsmål, der stilles i de lutherske kirker i dag.

Dansk engagement

Den danske Folkekirke har været medlem af LVF sin forbundets grundlæggelse i 1947.

Folkekirken er repræsenteret i LVF-Rådet, organisationens øverste organ, via uddannelsesleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (Kbh.) Ulla Morre Bidstrup, som er teologisk rådgiver for LVF-Rådet. Derudover er Folkekirkens Nødhjælp meget engageret i LVF's humanitære arbejde via 'Department for World Service'.