Fortsæt til hovedindholdet
Nationalt og globalt
Luthersk fællesskab, LVF

Det Lutherske Verdensforbund

Det lutherske Verdensforbund (LVF) er et globalt fællesskab af lutherske kirker, som blev grundlagt i Lund, Sverige, i 1947. LVF har i dag 149 medlemskirker fra 99 lande, som repræsenterer ca. 77 mio. lutheranere.

LVF's sekretariat har hjemme i Det økumeniske Center i Genève, hvor også andre internationale, økumeniske organisationer holder til.

LVFs arbejdsområder

LVF arbejder inden for følgende hovedområder:

  • Humanitær bistand

'Department for World Service' er LVF's internationale hjælpe- og udviklingsorganisation. Den opererer i mere end 31 lande med bl.a. menneskerettigheder, landminer, flygtninge og uddannelse.

  • Mission og udvikling

'Department for Mission and Development' samarbejder med medlemskirkerne om at integrere forkyndelse, tjeneste og forsvar for retfærdighed i deres arbejde. På årsbasis gennemføres omkring 450 missions-, kommunikations- og udviklingsprojekter verden over.

  • Teologi

'Department for Theology and Studies' arbejder med de teologiske, etiske og interreligiøse spørgsmål, der stilles i de lutherske kirker i dag.

Dansk engagement

Den danske Folkekirke har været medlem af LVF siden forbundets grundlæggelse i 1947 og har igennem tiden ydet en betydelig indsats. For tiden er folkekirken aktivt engageret og repræsenteret i LVF. Henrik Stubkjær er præsident i LVF, og Peter Lodberg er medlem af LVFs Råd. 

Kirker under forandring

I regi af LVF har de nordiske folkekirker på MKRs initiativ igangsat et fælles pilotprojekt, Kirker under forandring (Churches in Times of Change), som skal forsøge at give svar på nogle af de postmoderne og postsekulære udfordringer, som kirkerne står i, ved et samarbejde mellem forskningen og kirken. Dette sker i erkendelse af, at mange af de historiske kirker i Vesten står i lignende udfordringer.

LVFs næste generalforsamling er i 2023 i Polen, og projektet giver løbende kvalificeret input forud for generalforsamlingen. Professor Harald Hegstad fra Den norske Kirke ledte et pilotprojekt om temaet dåb. Med dette initiativ er MKR med til at fremme for, at LVF styrker sit fokus på at danne rammer for samtaler om medlemskirkernes aktuelle udfordringer.

Generalforsamling 2023

Det lutherske Verdensforbunds 13. generalforsamling blev afholdt d. 13. til d. 19. september 2023. Temaet for generalforsamlingen var: "En krop, en ånd, et håb". Generalforsamlingen blev arrangeret af den lutherske kirke af den augsburgske bekendelse i Polen. Du kan skrive dig op til nyhedsbrevet her: https://lutheranworld.us8.list-manage.com/subscribe?u=73ae02875d33ba3afb8af3675&id=447850ef9e

LVF-følgegruppen:

Anne Birgitte Reiter (formand)

Linda Beck Madsen

Ole Buchardt Olesen

Henrik Stubkjær (LVF Council)

Jørgen Thomsen

Søren Abildgaard

Magnea Sverrisdottir

Præsident:

Henrik Stubkjær.

Council-medlem:

Peter Lodberg

Sekretariatsansvarlig: 

Thorsten Rørbæk


"Kristendommen står på en tærsklen til en ny reformation"

Læs den tankevækkende tale fra den katolske teolog Tomas Halik her.


Logo fra LVF's generalforsamling 2017

logo

Logo fra LVF's generalforsamling 2023

Dialog mellem LVF og Den katolske Kirke:

Fælleserklæring om retfærdiggørelseslæren