Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Folkekirken styrker båndene til det globale lutherske fællesskab

Folkekirken spiller en aktiv rolle i Det lutherske Verdensforbund

Musa Panti Filibus, Luthersk ærkebiskop i Nigeria og Præsident for Det lutherske Verdensforbund, og Betty Grønne Ahrenfeldt, provst over Skive Provsti, taler sammen forud for den afsluttende gudstjeneste i Herning i forbindelse med Himmelske Dage på Heden. Foto: Henrik Helms. 

Folkekirken har de bedste muligheder for at lære af og bidrage til den globale kirke gennem Det lutherske Verdensforbund. Sådan lyder vurderingen fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd, og derfor har folkekirken over en længere periode givet særligt prioritet til medlemskabet af Det lutherske Verdensforbund. Denne prioritering giver sig bl.a. udslag i højere kontingentbetaling til LVF end til andre af folkekirkens økumeniske medlemskaber.

Når folkekirken udviser en sådan interesse, mødes den af et gensidigt ønske fra LVF om at lære mere om folkekirken og dens særlige bidrag til det lutherske verdensfællesskab. Dette kom i maj måned til udtryk i besøg af både generalsekretæren for LVF, Martin Junge, samt præsidenten for LVF, ærkebiskop for Kristi Lutherske Kirke i Nigeria, Musa Panti Filibus.

Både Junge og Filibus udtrykte anerkendelse og taknemmelighed for de bidrag, som Den Danske Folkekirke kommer med ind i det globale lutherske fællesskab. De takkede for, at folkekirken meget aktivt er på banen i forhold til at komme med input til, hvordan Det lutherske Verdensforbund skal udvikle sig i de kommende år, og hvordan LVF kan vokse som globalt luthersk fællesskab.

Kirken i en ny tid

Det mellemkirkelige Råd finder, at det er vigtigt, at LVF styrkes som platform for samtaler mellem europæiske lutherske kirker om de forandringer kirkerne gennemlever som følge af sekularisering, traditionstab, ændrede dåbsmønstre, finansielle udfordringer m.v. Forandringer, som også kan føre til vækst og genopblomstring for kirkerne, hvis kirkerne formår at omstille sig til den nye tid, vi står midt i. 

Junge og Filibus understregede, at folkekirken er en vigtig stemme i de internationale kirkelige sammenhænge, ikke mindst i de diskussioner som vil blive taget de kommende år i LVF, heriblandt i udviklingen af et arbejde omkring forståelse af luthersk identitet. Det er diskussioner, vi også på sin vis fører internt i folkekirken i år i form af fagudvalgene vedr. dåb, nadver og gudstjeneste.

Filibus og Junge var meget interesseret i at lytte til ønsker og behov fra folkekirken samt at høre, hvilke tendenser man ser i dansk kirkeliv. De påpegede, at kirkerne på de forskellige kontinenter har meget at lære af hinanden og kan inspirere hinanden. 

Gennem dialogen finder man ud af, at kirkerne i henholdsvis Europa og Afrika ikke altid er så fundamentalt forskellige, og at mange problemstillinger er ens for de lutherske kirker rundt om i verden.

LVF kommer til Danmark

Hvert andet år afholdes LVF’s rådsmøder i Geneve, hvor LVF har hovedsæde, og hvert andet år i et andet land. Når LVFs Council (råd) mødes i 2021, vil det – efter invitation fra Det mellemkirkelige Råd - foregå i Danmark. Det er blevet besluttet på et netop afsluttet rådsmøde for LVF i Geneve, hvor biskop Henrik Stubkjær er folkekirkens repræsentant i Rådet.

På mødet blev det også besluttet, at næste generalforsamling i 2023 skal afholdes i Krakow, og det bliver således Den lutherske kirke i Polen, der er vært for generalforsamlingen. Her vil Europas kirker, og folkekirken, kunne være med til at præge generalforsamlingen og synliggøre, hvad det vil sige at være luthersk i dag i en europæisk aftapning.