Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kirken er verdens største  fællesskab

Biskop Henrik Stubkjær skal være med til at sætte kursen i Det Lutherske Verdensforbund og forventer, at folkekirken får stor indflydelse i det globale kirkefællesskab 

Jeg håber, at vores medlemskab af LVF kan være med til at styrke de sammenhænge, der er mellem det lokale og det globale, siger biskop Henrik Stubkjær. Her er Stubkjær fotograferet under Det Lutherske Verdensforbunds generalforsamling i Namibia i selskab med biskop Marianne Christiansen og uddannelsesleder på Pastoralseminariet Ulla Morre Bidstrup. Foto: Peter Noer. 


Af Christian Arffmann


Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift, er valgt ind som medlem af det øverste råd i Det lutherske Verdensforbund (LVF) som repræsentant for Den danske Folkekirke og er desuden valgt som formand for LVF’s katastrofe- og nødhjælpsorganisation Lutheran World Service.

Men hvad vil han arbejde for i LVF, og hvordan kan folkekirken drage nytte af medlemskabet af LVF? Det fortæller han om i det følgende.

 

Hvad vil du arbejde for i LVF?

Jeg vil arbejde for, at LVF prioriterer de nordiske og europæiske kirker og de muligheder og udfordringer, der eksisterer for kirkerne i de sekulariserede samfund. Jeg vil arbejde for, at de fremmeste lutherske teologer arbejder teologisk med at se på disse muligheder og udfordringer.

 

Hvad får folkekirken ud af at være med i LVF?

Vi har jo fine forhold i Danmark i forhold til så mange andre lande. Men samtidig står vi over for faldende dåbstal og faldende medlemstal, og en af hovedhjørnestenene i den lutherske kirke, nemlig myndiggørelsen af lægfolket, kniber det indimellem med, fordi folk har så travlt med alt muligt andet end kirken. Desuden har vi en meget svag relation til de unge, særligt efter konfirmationsalderen, og vi har i kirken generelt svært ved at sætte ord på tro og spiritualitet.

Derfor har vi brug for international inspiration. Vi har brug for at løfte os op og få et globalt syn. Vi har brug for, at LVF sætter kapacitet til rådighed og hjælper kirker i vores egne med at formulere, hvordan vi er relevante i dag. Her kan LVFs studier og teologiske dokumenter komme folkekirken til gavn.

Og så håber jeg at vores medlemskab af LVF kan være med til at styrke de sammenhænge, der er mellem det lokale og det globale, fx i form af venskabsmenigheder - at man kan have gode relationer til menigheder i andre dele af verden og være sammen om den lutherske tro på tværs af grænser. 


Hvor meget vil LVF lytte til folkekirken?

Folkekirken er faktisk den 4. største medlemskirke i LVF. Der bliver lyttet, når vi siger noget. Jeg har en forventning om, at vi kan sætte direkte aftryk af, hvad vi gerne vil arbejde for i det globale kirkefællesskab.


Hvad vil det sige at være luthersk?

I LVF mødes man og taler om, hvad det vi sige at være luthersk, og det er vigtigt at reflektere over i fællesskab. På generalforsamlingen i Namibia i maj 2017 kom det tydeligt til udtryk. Her var der mange spændende bud på, hvad det vil sige at være luthersk, både i historisk perspektiv og i verden i dag. Luthers kamp var i 1500-tallet mod afladshandel. Men i dag er der også meget at kæmpe imod, blandt andet human trafficking (menneskehandel).  

Et af hovedbudskaberne på generalforsamlingen var Human beings not for sale, det vil sige at mennesket har en iboende værdighed, og at mennesket ikke er til salg og ikke kan prissættes.

Det er et vigtigt budskab i den konkurrencestat, vi lever i, hvor vi hele tiden får at vide, at vi skal løbe lidt stærkere og hele tiden skal gøre det lidt bedre, og hvor den menneskelige værdighed undertiden bliver trådt under fode. Det skal vi huske på som lutheranere.

I og med, at LVF er en sammenslutning af 145 lutherske kirker fra alle verdensdele, er LVF dermed også et konkret udtryk for, hvor verdensomspændende den lutherske kirke er i dag. Kirken er mere end sognemenigheden. Kirken er mere end den danske kirke. Kirken er faktisk verdens største globale fællesskab. Kristendommen -og Helligånden- sprænger alle menneskeskabte grænser - nationale såvel som etniske. Kirken er global.