Fortsæt til hovedindholdet
Den næste generations h¨åb og drømme for fremtidens kirke
Tobias Simonsen

Tobias Simonsen

Tobias Simonsen, 28 år

Næstformand for KFUM-spejderne i Danmark

Udviklingskonsulent i DUI - Leg og virke.

 

Hvad er din kirkelige baggrund, og hvad betyder den for dig? / Hvad betyder kirke for dig? 

​Jeg er næstformand for KFUM-spejderne og har været spejder siden jeg var 5 år gammel og det er igennem mit spejderliv at jeg er blevet bekendt med kirken. Andagterne til spejdermøderne har haft en stor betydning i min opvækst.

Jeg mener at Folkekirken spiller en vigtig rolle i samfundet, men at kirken også for mange almindelige danskere er fjern og at mange kan have svært ved at forholde sig til tro og kirke, hvis de ikke er vokset op med det. I et samfund hvor mange trives dårligt kan kirken tilbyde et rum hvor vi kan reflektere og snakke om de store spørgsmål i livet. Mange har svært ved at tale om eksistens og det kunne være interessant hvis man kunne gøre denne samtale mere folkelig. Man skal gøre sig umage med at gøre sig forståelig i forhold til befolkningen, så folk ikke føler sig fremmedgjort.

Hvordan ser du din rolle i kirken?

Jeg kunne have valgt to ting - ikke at engagere mig i kirken fordi jeg ikke kunne relatere eller at engagere mig i kirken for bedre at forstå hvad det handler om og for at være med til at præge kirken i en god retning. Hvilket jeg nu har gjort ved at melde mig ind Hans Egedes Kirkes menighedsråd. 

Jeg mødte kristendommen i øjenhøjde igennem andagterne og det er derfor vigtigt for mig at gøre kristendommen relevant for flere mennesker. Jeg vil gerne være med til at skabe en kirke, der kan få flere med. Jeg er drevet af at løfte ting, som andre har mistet modet for og at få projekter til at fungere. 

Jeg vil godt arbejde for at kirken tager ansvar for alle aldersgrupper og byder foreningslivet velkommen. . Jeg kunne godt tænke mig at kirken var et rum hvor flere børn og unge kom. Her kan de finde ro som er svær at finde andre steder og få en større tilknytning til kirken senere i livet. Mange foreninger har et stort behov for lokaler i København, så det kan være noget kirkerne kan hjælpe med. I dagtimerne kunne man også gøre kirkens lokaler til læsesal for studerende for at være kirke hele dagen for flest mulige aldersgrupper. Jeg kunne også godt tænke mig at gøre Hans Egede kirke til en Grøn Kirke. Det kan også være en måde at samle lokalsamfundet på. 

Hvad mener du, at kirkerne bør samarbejde om?

Det vigtigste ting er at blive bedre til at bakke hinanden op. Vi kan have en masse forudindtagede meninger om hinanden, men det er vigtigt at vi ikke dømmer hinanden alt for meget. Forskellene skal ikke være det primære og vi bør fokusere på det vi kan hjælpe hinanden med. Kirken bør række ud til nye samarbejder og skabe et rum hvor man inviterer hinanden inden for.  I KFUM-spejderne har vi haft et samarbejde med spejderne i Tunesien. Her har vi ikke brugt vores krudt på at de er muslimer, men på hvad vi har kunnet hjælpe dem med og på hvad vi har kunnet lære af hinanden.

Vi bør grundlæggende se på hvordan vi skaber det bedste samfund. Kirkerne bør række ud til nye samarbejder og række hånden ud til lokalsamfundet. Det kunne for eksempel være ved at arrangere debatter til kommunalvalget eller at indgå samarbejder med lokale virksomheder.