Fortsæt til hovedindholdet
Unge fra den globale kirke
Annapaola Carbonatto

Annapaola Carbonatto

Valdenser fra Italien

Hvem er du og hvad er din kirkelige baggrund?

Mit navn er Annapaola Carbonatto. Jeg er valdenser og bor i Torino, min hjemby. (Italien).

Jeg er generalsekretær for FGEI. FGEI er foreningen for unge protestanter i Italien og jeg har været en del af FGEIs bestyrelse siden 2016. FGEI er også en del af WSCF (World Student Christian Federation) og EYCE (European Youth Council of Europe) og vi arbejder sammen med andre internationale organisationer såsom EBF (European Baptist Federation), EMYC (European Methodist Youth Council), og CEVAA (Communauté d’Églises en Mission). Før jeg blev en del af FGEI var jeg ungdomsleder og søndagsskolekoordinator i min lokale kirke i Turino.

Hvad mener du bør være øverst på kirkernes agenda?

Jeg synes, at kirker skal advokere for social retfærdighed, for ligestilling mellem kønnene, for LGBT+- rettigheder og for racemæssig retfærdighed. For mig er forpligtelsen for at skabe social retfærdighed i dag en forventning om det Guds rige, som er blevet os bebudet. 

En anden vigtig ting for mig er dialogen med andre. Over årene og takket være FGEI har jeg haft mulighed for at være med til flere møder i udlandet og jeg tror det er vigtigt med et vindue til Europa og resten af verden. Det er en måde at nære og sammenligne vores tro på, forbedre dialogen med andres tro og bede sammen. 

Hvordan kan den unge generation få mere indflydelse i kirkerne?

For det første bør kirkerne reflektere over deres måde at kommunikere med den unge generation. Normalt hører vi i kirkerne en diskurs om "ungdommen" i almindelighed. Det er en paraplybetegnelse, brugt af ældre mennesker for at inkludere en stor gruppe mennesker med forskellige aldre, forskellige interesser og mere generelt forskellige liv, som her bliver betegnet som en stor gruppe. Det er vigtigt at anerkende disse forskelle for at unge mennesker kan føle at de er en del af fællesskabet og for at opfordre dem til at tage aktivt del i kirkelivet.

I forbindelse hermed er det vigtigt at forberede unge mennesker på at blive en del af kirken. Dette kan gøres ved at holde forskellige møder og begivenheder hvor unge mennesker kan få et rum til at diskutere både åndelige og politiske emner og for at reflektere over kirkens rolle i den verden vi lever i i dag. FGEI arbejder for eksempel for at der er unge til stede i alle dele af kirkelivet. Det kan være fra at være involveret i lokale aktiviteter og til at være en del af beslutningsprocessen. 

 

Hvad er vigtigt at samarbejde om på tværs af forskellige kirkeretninger?

Et samarbejde mellem kirkeretninger er en af de vigtigste ting for mig og jeg tror ikke at det bare handler om et eller to områder, der kunne have gavn af et samarbejde mellem kirkerne, men at kirken arbejde generelt kan forbedres og at man i alle sammenhænge kan lære af denne dialog. 

I Italien har vi haft eksempler på hvordan dette samarbejde kan gøres og hvordan det kan lykkes. For det første har metodisterne og valdenserne været sammen siden 1975, da de besluttede at indgå en pagt og blive til en union. Et andet eksempel er FGEI, da det er en union af kristne ungdomsorganisationer, som besluttede at starte en økumenisk rejse i 1969. 

Det vigtigste mål for organisationen er facilitere og opmuntre samarbejde og kommunikation mellem alle unge mennesker, som har lyst til at dele deres vidnesbyrd om Jesus Kristus.