Fortsæt til hovedindholdet
Den næste generations h¨åb og drømme for fremtidens kirke
Martin Sørensen

Martin Sørensen

Hvad er din kirkelige baggrund, og hvad betyder den for dig? 

Min folkekirkelige baggrund er en stor del af min identitet. Fra barnsben har mine forældre jævnligt haft mig med i kirke, og jeg gik både til FDF og KFUM og KFUK. Siden har jeg engageret mig frivilligt i begge foreninger - samt i en række andre folkekirkelige organisationer. På samme måde er jeg heller ikke en del af én bestemt menighed. Jeg nyder i stedet, at Aarhus giver mig muligheden for at deltage i meget forskelligartede gudstjenester.

Hvordan ser du din rolle i kirken?

Jeg er meget inspireret af de mennesker, der startede de mange foreninger, jeg er en del af i dag. De arbejdede alle for ”Sagen” - med stort S! - og så var det op til Guds plan om det skulle være som søndagsskolelærer, missionær eller stifter af en ny bevægelse. Jeg forsøger også at arbejde for ”Sagen”, både når jeg kører møbler for Danmissions genbrugsbutik, er på sommerlejr i FDF, og når jeg diskuterer driften af KFUM og KFUKs nonprofitcafé - og jeg tror min rolle er, at knytte de forskellige grene sammen.

Hvad mener du, at alle kirkerne bør arbejde sammen om? 

Jeg tror mange kirker oplever, at vi ofte laver kirke med andre, der ligner os selv. Det kan både være en udfordring internt i en kirke, der måske i praksis får flere menigheder, der sjældent mødes. Men det kan i høj grad også gælde mellem kirker, hvor fordomme om ”de andre” kan trives. Her kan møder og samtaler på tværs bidrage med forståelse og inspiration. Det har jeg selv oplevet på rejser til Taizé, hvor mødet med danske kristne fra andre baggrunde har været en stor udfordring og inspiration.