Fortsæt til hovedindholdet
Den næste generations h¨åb og drømme for fremtidens kirke
Lea Noval

Lea Noval

Lea Noval, 23 år 

Læser uddannelsesvidenskab

Formand for Danmarks Unge Katolikker

 

Hvad er din kirkelige baggrund, og hvad betyder den for dig? / Hvad betyder kirke for dig? 

Jeg er vokset op i den katolske kirke og er barnedøbt og firmet i kirken. Kirken har en stor betydning for hvem jeg er. Det er en grundsten i min identitet at være katolik og en rettesnor for hvordan jeg agerer i mange forskellige situationer. Det har en stor indflydelse på mit hverdagsliv. Både i forhold til bøn og praksis men også på hvordan jer ser andre mennesker og opfatter verden på. Det har også en kæmpe betydning altid at have et hjem at gå hen til i den katolske kirke. Uanset hvor i verden jeg er, er der altid en kirke jeg kan gå ind i.

Jeg bruger meget af min religion i mit ikke-religiøse liv og den har indflydelse på mine interesser b.la. i forhold til mit studie. Jeg har en interesse for frivillighed og skriver f.eks. nu eksamen om psykisk belastning hos katolske præster. Min tro giver mig et anderledes syn på mange ting. Jeg har andre overvejelser om livet efter døden og om hvordan verden hænger sammen end mange i min omgangskreds. Jeg er ikke bange for at tale om disse ting og det er sjældent jeg oplever at folk er negative. De fleste er nysgerrige. 

Hvordan ser du din rolle i kirken?

Jeg har flere roller i kirken. Jeg er både medlem af min menighed og formand for Danmarks unge katolikker. Derudover er jeg frivillig i lokalforeningen i en ungdomsklub. 

Jeg repræsenterer den katolske ungdom på det katolske pastoralråd. I pastoralrådet diskuterer vi emner som præstepleje og hvordan kirken bliver mere synlig. Vi gennemgår også budgetter og regnskaber og rådgiver biskoppen. Der er repræsentanter fra alle bispedømmets menigheder. Det er en demokratisk instans, hvor alle har noget at sige og hvor man dele tanker og frustrationer.

Jeg er stolt af at repræsentere den katolske ungdom og har et godt netværk i kirken. Som ung katolik mener jeg det er min opgave at give af den kærlighed jeg har fået af gud og udbrede det glade budskab om troen på Gud og den frelse der er os i vente. I Danmarks Unge Katolikker er vores formål at bygge morgendagens kirke på denne dags børn og unge. Vi skaber nogle gode rammer for unge gennem både lokale og nationale arrangementer. Det skal være et rum hvor det er ok at være troende, hvor troen er i centrum og der er mulighed for at udforske sin tro.

Jeg tror at jeg ser min rolle som formand i DUK og som medlem i pastoralrådet som en der skal få katolske børn og unge mere på dagsordenen i den katolske kirke. Kirken er ikke bare for de gamle. De unge er ikke bare kirkens fremtid, men nutid. De katolske børn og unge skal finde deres plads i den katolske kirke og jeg vil gerne tale på deres vegne. Med pavens brev til ungdommen fra 2019 "Christus vivit" sagde paven noget af det som mange unge katolikker har råbt op om. Så det er godt at læne sig op af paven i denne vigtige sag.

Hvad mener du, at kirkerne bør samarbejde om?

Det er vigtigt at lære noget om hinandens forskelle. Vi er enige om mange ting, så det er interessant at se hvor det er vi uenige og hvordan det kan være. Det kan godt være vi er forskellige, men der må også altid være noget vi kan være enige om.

Vi kan samles om at det kan være svært at være religiøs i det danske samfund. Det kan være svært at sige at man er troende. Det må vi være flere der føler og det må vi støtte hinanden i. Om man er medlem af folkekirken, katolik eller kommer i en anden kirke er det nogle af de samme udfordringer vi står med og derfor bør vi hjælpe hinanden.

Vi bør lægge forskellene til side og kæmpe for det vi er enige om. Så vil det have en større slagkraft, da det er bedre at stå sammen end hver for sig. Et eksempel kunne være at hjælpe flygtninge og migranter der kommer til Danmark. Andre eksemplar kan være at bekæmpe ensomhed og sørger for en bedre trivsel blandt unge i Danmark. Caritas Danmark arbejder med nogle af de her ting og her kunne det nok også slå hårdere igennem, hvis man var bedre til at bakke op om hinanden på tværs af forskellene.