Fortsæt til hovedindholdet
Unge fra den globale kirke
Karol Walko

Karol Walko

Katolik fra Sverige

Hvem er du og hvad er din kirkelige baggrund?

Jeg er medlem af Sveriges unge Katolikker og sekretær for bestyrelsen i landsorganisationen. Jeg er et livslangt medlem af dem ene hellige katolske og apostolske kirke.

Hvad mener du bør være øverst på kirkernes agenda?

Evangeliseringen af verden har altid været øverst på kirkens agenda, for vejen til frelse går kun igennem kirken etableret af Gud Herren og frelseren Jesus Kristus. 

Hvordan kan den unge generation få mere indflydelse i kirkerne?

Den unge generation kan få indflydelse i kirken ved at tage aktivt del i kirkens liv, modtage sakramenterne og deltage i gudstjenesterne.

Hvad er vigtigt at samarbejde om på tværs af forskellige kirkeretninger?

Den vigtigste ting at samarbejde om på tværs af forskellige kirkeretninger er at sprede evangeliets budskab om ægte kærlighed, som kommer fra Gud, og den nåde og tilgivelse som den medfører.