Årsberetning
Offentlighedsteologi

Offentlighedsteologi

I januar 2020 afholdt MKR en høring på Christiansborg om offentlighedsteologi. På den velbesøgte høring blev hæftet om offentlighedsteologi “Politik kommer ikke af ingenting” præsenteret, og et panel af oplægsholdere og politikere præsenterede og diskuterede forholdet mellem kristendom og politik. Opbakningen til arrangementet viser, at der er en stigende offentlighedsteologisk interesse på tværs af kirkesamfund, men at der stadig er et stykke at gå i forhold til at få politikere til at forstå anliggendet.

I efteråret er der blevet planlagt en ny dansksproget antologi om offentlighedsteologi og afholdt flere webinarer om kristendom og samfund. Der er produceret et antal podcast om offentlighedsteologi, som er blevet anvendt i forbindelse med MKRs nyhedsbrev og på sociale medier.

Ad hoc arbejdsgruppen om Offent­lighedsteologiUlla Morre Bistrup, Marianne Christiansen, Charlotte Dyremose, Niels Henrik Gregersen, Ulla Thorbjørn Hansen, Birgitte Stoklund Larsen, Ulrik Becker Nissen, Ingelise Pedersen, Morten Skrubbeltrang, Thomas Bjerg Mikkelsen, Thomas Ploug, Birger Nygaard
SekretariatsansvarligJonas Jørgensen