Årsberetning
Offentlighedsteologi

Offentlighedsteologi

 

I 2018 dannede MKR sammen med Folkekirkens Uddannelses- og videnscenter en arbejdsgruppe, som i en 1-års-proces har arbejdet med begrebet ”offentlighedsteologi”. Det handler om, hvad kristendommen har at bidrage med i offentlige sammenhænge, hvor vi uden særlige kirkelige privilegier sammen med øvrige grupper og røster i samfundet skal bidrage til at forme vort fælles samfund. 

I folkekirken er det et grunddogme, at ingen udtaler sig på kirkens vegne. Og at kirken ikke har særlige partipolitiske holdninger, men skal kunne rumme alle. Dette har ofte ført til, at kristendommens bidrag til tænkning om det fælles bedste har været fraværende. 

Når MKR tager dette op nu er det ud fra en klar fornemmelse af, at noget i tiden kalder på, at kristendommens bidrag til det bagvedliggende fundament for vort samfund bliver italesat i forhold til aktuelle udfordringer, vi som samfund er midt i. Ikke til erstatning af de politiske processer, der skal foregå nationalt, regionalt og lokalt, men til berigelse af samtalen med de grundelementer (værdighed, solidaritet, mv.), som kristendommen insisterer på som ufravigelige for dannelse af et godt samfund. I de økumeniske organisationer, folkekirken er medlem af, har dette traditionelt altid været et vigtigt fokus. 

På denne måde er der i mellemkirkeligt perspektiv ikke meget nyt i dette. Men de seneste års udvikling med øget polarisering, populistiske tendenser og frygt for fremtiden som følge af både storpolitiske spændinger og klimakrise m.v. har sat dette endnu højere på dagsordenen i kirker og mellemkirkelige sammenhænge. 

Ved årets slutning forelå hæftet Politik kommer ikke af ingenting, der i åben form inviterer til bred deltagelse i overvejelser om, hvordan kristendom kan indgå i samtalen om det fælles bedste. 

Med afsæt heri vil MKR den kommende tid arbejde for at styrke en offentlighedsteologisk forståelse og praksis, således at mange parter i det kirkelige landskab, både gejstlige og lægfolk, bidrager med hver deres røst i mange forskellige offentlige sammenhænge. MKR er sig bevidst, at der her ikke skal være tale om en særlig kirkelig/teologisk fløjs synspunkter, men at dette er en opgave for kirke og kristne bredt at gå ind i.

Arbejdsgruppe om Offentlighedsteologi i en dansk kontekst  
Ulla Morre Bistrup
Marianne Christiansen
Charlotte Dyremose
Niels Henrik Gregersen 
Ulla Thorbjørn Hansen
Birgitte Stoklund Larsen
Ulrik Becker Nissen
Ingelise Pedersen
Morten Skrubbeltrang
Thomas Bjerg Mikkelsen
Thomas Ploug
Birger Nygaard

Sekretariatsansvarlige:  
Thorsten Rørbæk
Christian Arffmann
Birger Nygaard  
Jørgen Skov Sørensen (midlertidigt)