Årsberetning
Mission i folkekirken

Mission i folkekirken

I forhold til MKRs internationale medlemskaber, så har den nye KEK-arbejdsgruppe om ekklesiologi og mission mødtes første gang april 2020, og det blev besluttet at fokus primært skal være på interkulturel ekklesiologi og kirkernes mission i Europa, men også offentlighedsteologi og evangelisation inddrages i arbejdet.

Nationalt har MKR indgået en aftale med Dansk Missionsråd om fremtidige samarbejdstemaer. Aftalen skal ses i lyset af at FKM nu er en integreret del af MKR. MKR har interesse i fortsat at være i kontakt med de forskellige missionsselskaber omkring emner som modtagelse af tidligere udsendte i danske menigheder og tidsskriftet Ny Mission

Endeligt har MKR bidraget til svar til Folketingets Kirkeudvalg angående mission i folkekirken.                 

SekretariatsansvarligJonas Jørgensen

 

Læs mere

Folkekirkens mission er at være oversætter og brobygger - Det mellemkirkelige Råd

 

Mission: Tre trends, som vi kan tage ved lære af i folkekirken - Folkekirkens Mission
 

Folkekirkens mission på hjemmesiden  – www.folkekirkensmission.dk
 

Otte teser om missions fremtid– Kristeligt Dagblad

Gud handler gennem marginaliserede mennesker–  Kristeligt Dagblad