Årsberetning
Folkekirkens mission

Folkekirkens mission

Foto: LVF.

2012 blev missionsselskabernes enhed for relationer til folkekirken, Folkekirkens Mission, indlemmet som en arbejdsgren i MKR med permanent finansiering hertil fra Fællesfonden. Siden da er der bevidst arbejdet på at arbejdet med mission i stigende grad bliver en almindelig del af MKRs arbejdsfokus. 

I 2019 skønnede Rådet, at det nu er sket med en sådan tydelighed, at ”Folkekirkens Mission” ikke skulle opretholdes som en særlig arbejdsgren, men som integreret i arbejdet i øvrigt. 

Det handler fremdeles om folkekirkens relationer til missionsselskaber og det meget væsentlige mellemkirkelige arbejde, der udføres herfra. Og det handler om nye initiativer, som MKR finder vigtigt for at formidle missionsforståelse til folkekirkens menigheder generelt. 

MKRs aktuelle arbejde med offentlighedsteologi er således et udtryk for styrkelse af folkekirkens sendelsesdimension, ligesom Folkekirkens Migrantsamarbejde potentielt indeholder alle dimensioner af kirkelig missionsvirksomhed. Til videreførelse og udbygning af dette arbejde er nyansat missions- og religionsteolog Jonas Jørgensen, Ph.d.
 
I løbet af 2018 og 2019 blev der holdt en række rundbordssamtaler om mission i regi af Folkekirkens Mission. Rundbordssamtalerne mundede ud i en rapport, som indeholder en række anbefalinger, som alle er med til at understrege og virkeliggøre folkekirkens mission: Folkekirkens roller som kirke i mission er at være oversætter af religiøst liv og religiøst sprog, såvel som at være brobygger både i forhold til det omgivende sekulære samfund, til det spirituelle segment, til etniske kristne minoriteter og til minoriteter fra andre religiøse traditioner. 

Rapporten peger også på folkekirkens handlemuligheder som en kirke i mission, som indbefatter udbredelse af forståelsen for og forpligtelsen på mission, gentænkningen af folkekirkens praksisformer i missionalt perspektiv, dialog med frivillige, menighedsrådsmedlemmer, præster, biskopper om en kontekstuel forståelse af mission. 

De strategiske indsatser, som sigter på rammer for virkeliggørelsen af mission i folkekirken fokuserer på smidighed i forhold til budgetlægning og prioriteringer, normeringer for præster, og uddannelse til at virke i et sekulært og religiøst pluralistisk samfund.   

Mere konkret betyder det at MKR i 2020 vil arbejde på en opfølgning af rapporten fra rundbordssamtalerne om mission og omsætte anbefalingerne, bidrage til en missional retning for indsatserne omkring migrantarbejdet, tros- og religionsfrihed og offentlighedsteologi, være med til afvikling af kurserne omkring folkekirke for nydanskere og offentlighedsteologi, og være med til at skrive et temanummer om interkulturel ekklesiologi i Dansk Missionsråds tidsskriftsserie Ny Mission.   


 Sekretariatsansvarlig: Jonas A. Jørgensen.

Læs mere