Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Danske Kirkedage

Landssekretariatet for Danske Kirkedage

MKR modtog for perioden 2020-2023 en tidsbegrænset bevilling på kr. 4 x 400.000 fra Fællesfonden til oprettelse af et Landssekretariat for Danske Kirkedage. Arbejdet sker i regi af det nationale kirkedagsarbejde, som i udgangspunktet sorterer under Danske Kirkers Råd. En landssekretær blev i 2020 ansat til at forestå arbejdet, som i sin essens handler om at skabe kontinuitet og konsolidering mellem de enkelte Himmelske Dage-arrangementer. Den historiske erfaring har været, at kirkedagene har mistet kræfter i gabet mellem events pga. manglende kontinuitet. Med værtsstifternes ganske store økonomiske bidrag til at afholde af kirkedagene, har det været væsentligt løbende at arbejde for at hæve arrangementer til et mere professionelt niveau, som stadig flere kommer til at gøre brug af.

Med udløbet af 2023 er bevillingen afsluttet. Det konkluderes, at engagementet har virket efter hensigten. Der ses en vigtig progression i langsigtet planlægning, som giver de bedste forudsætninger for at hæve kirkedagenes potentiale i både folkekirkemenigheder og andre kirkesamfund. Landssekretær Anne Mie Skak-Johansen afslutter sit arbejde for MKR i forbindelse med bevillingens udløb.

MKR har ansøgt Fællesfonden om permanentgørelse af bevilling hertil, hvilket er blevet efterkommet fra og med 2024.