Årsberetning
Begivenheder 2019

Folkekirkens Migrantsamarbejde var på studietur i England for at lære mere om Church of Englands Presence and Engagement program, hvilket handler om hvordan kirken kan være til stede overalt i samfundet. Billedet er fra en gudstjeneste for farsitalende, og den foregik i Wakefield katedralen. Foto: Michael Rønne Rasmussen. 

Januar

Møde i nordisk netværk for tros- og religionsfrihed (NORFORB), København • Årsmøde for stiftsrepræsentanter, Vejle • 

Konference om Den nydanske Folkekirke, Nyborg Strand

Februar

Besøg af Norske Kirkers Råd • CPCE councilmøde, Wien

Marts 

Nordisk-baltisk sekretærmøde, Roskilde • Kursus om folkekirke for nydanskere, FUV, Løgumkloster • Presence and Engagement studietur, Nottingham, Birmingham m.m. • Afsluttende møde i folkekirkens mission-arbejdsgruppen

Maj

Besøg af LVFs generalsekretær Martin Junge • Udredningsrejse til Bruxelles • KEK-hovedbestyrelsesmøde, Strasbourg • Himmelske Dage, Herning • Migrantpræstekonference, Middelfart

Juni

CPCE/Leuenberg regionalledermøde, Wien • Tyske Kirkedage, Dortmund • LVF councilmøde, Geneve

August

Stiftende møde i Tænketank for forfulgte Kristne, Aarhus • Afsluttende møde i den offentlighedsteologiske arbejdsgruppe, København • Besøg af svensk interreligiøs organisation

September

KEK-fredskonference, Paris • Nordisk netværk vedr migration, København • KEK ekklesiologi og mission konference, Kaunisniemi, Finland • Nordisk kirkerådsledermøde, København

Oktober

Porvoo Church Leaders Consultation, The Voice of the Church in the Public Square, Porto, Portugal • LVF-seminar for kommunikatører i lutherske kirker, Strasbourg • LVF global konsultation om luthersk identitet, Addis Ababa, Etiopien • Besøg af delegation fra det Vietnamesiske bureau for religiøse anliggender

November

Studietur for medarbejdere til Berlin • Seminar om migrantsamarbejdet, Aarhus Stift