Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Gode kirkelige relationer i Rigsfællesskabet

Den færøske kirke tager igen plads i Det mellemkirkelige Råd

 

I oktober 2022 rejste Folkekirkens mellemkirkelige Råd til Færøerne for at besøge den færøske kirke. På besøgsrejsen i Færøerne udtrykte kirkeledelsen (biskop og domprovst) ønske om at genoptage relationen til Det mellemkirkelige Råd. Den færøske folkekirke var repræsenteret i Det mellemkirkelige Råd indtil 2007, hvor den færøske kirke blev en selvstændig kirke og dermed frigjort fra den danske folkekirke. Nu ønsker kirken at genoptage deltagelse i Det mellemkirkelige Råd, hvor det nu er aftalt, at Den færøske kirke igen deltager.

Det er domprovst Uni Næs, der pt. er den færøske folkekirkes repræsentant i Det mellemkirkelige Råd. Han deltager som observatør i rådsmøder, hvor han har taleret, men ikke stemmeret.

Den færøske kirke har også mulighed for at udpege observatører til at deltage i Det mellemkirkelige Råds følge- og arbejdsgrupper.

Dette er dog ikke den eneste forbindelse mellem Færøerne og Danmark. Uni Næs deltager i forvejen i møder i Provsteforeningen, såvel som Færøernes biskop Jogvan Fridriksson deltager i møder i det danske bispekollegium.

Besøgsrejsen til Færøerne og medlemskabet i Det mellemkirkelige Råd har tillige styrket de indbyrdes relationer mellem den færøske kirke og den grønlandske kirke.