Fortsæt til hovedindholdet
Historier fra venskabsmenigheder
Viby - Pesaro 10 år

10 år med venskabsmenighed

Fredenskirken fejrede ikke kun sit 50 års jubilæum i 2010. Det var også 10-året for vores venskabsmenighedsforbindelse til 4 små katolske landsogne i Pesaro Stift i Marche-regionen. 

Første møde med vores venskabsmenighed fandt sted i forbindelse med den økumeniske bedeuge for kristen enhed i januar 2000. En delegation på 4 fra Fredenskirken tog til Italien for at sondere terrænet. De kom, de så og de blev begejstrede.

Vi inviterede derfor italienerne til at komme og besøge os i efteråret 2000. Siden er det blevet til mange besøg. Vi har indtil nu været på 13 officielle besøg i venskabsmenigheden (7 gange i bedeugen, 3 menighedsrejser, 1 FDF sommerlejr, 1 ungdomsmøde og 1 gang i forbindelse med underskrivelse af venskabsmenighedsaftale), og 7 gange har vi haft besøg fra Italien. Sidste gang i forbindelse med Fredenskirkens 50 års jubilæum, hvor vi var værter for en delegation på 28 italienere. Desuden har der været flere private besøg.

Det har hele tiden været en målsætning for os, at venskabsmenighedskontakten skulle blive til et sogneanliggende og ikke kun en sær-interesse for en lille gruppe. Det er i vid udstrækning lykkedes, og rigtig mange har fået mulighed for at opleve mødet med repræsentanter for venskabsmenigheden både i Italien og i Danmark. Den private indkvartering har været en medvirkende faktor til, at mange venskaber er opstået, og utallige breve og mails er sendt frem og tilbage. På den måde er forståelsen for hinandens kirkelige hverdag blevet større.

10 års jubilæet blev fejret først i Italien i januar måned og derefter i juni i Fredens sogn. Med på turen til Italien var biskop Kjeld Holm i anledning af jubilæet. Desuden deltog også to præster fra Ormslev og Kolt sogne. De var med for at indlede deres eget venskabsmenighedsarbejde til et andet katolsk sogn i Pesaro Stift. De kom begejstrede hjem fra turen.

Et gode ved det at have en venskabsmenighed er i hvert fald, at der bliver nedbrudt nogle fordomme. Som vi snuser til fremmed mad inden vi spiser den, sådan snuser vi i venskabsmenighedsarbejdet til hinandens liturgi og trospraksis – og næsten altid med det resultat, at vi kommer til en erkendelse af, at mangfoldighed er en rigdom og ikke noget problematisk. 

Helt kontant var der flere af vores italienske gæster, der gav udtryk for, at deres fordomme både overfor vores liturgi og trospraksis og overfor vores danske mad var blevet gjort til skamme. De kom, de så og de blev begejstrede. 

Af sognepræst Per Thomsen, Fredenskirken i Viby

Læs om opstarten af venskabsaftalen mellem Fredenskirken og sognene i Pesaro Stift.


Sidst opdateret 27-06-2011