Fortsæt til hovedindholdet
Vejledning for nye trossamfund i Danmark
2. Trossamfund med formaliseret organisation, men uden at være anerkendt trossamfund

Trossamfund med formaliseret organisation, men uden at være anerkendt trossamfund

Trossamfundet formaliserer sig som en forening med vedtægter, generalforsamling, bestyrelse m.v.

Hvem bør vælge denne form?                                                                             
Trossamfund, der har nået en størrelse og stabilitet, så man har behov for organisatoriske rammer, der giver de bedste muligheder for fælles økonomi, ansættelser og ledelsesforhold, men uden interesse i at få skattefradrag for gaver og/eller vielsesbemyndigelse.

 

SpørgsmålSvar
Hvor mange skal man være?
Ingen krav til størrelse.
Er der offentlige registreringskrav?
Nej. I udgangspunktet er der ikke offentlige registreringskrav. Men skal man have en bankkonto, ansætte en præst m.v., skal man være registreret som en organisation med et et CVR-/nr. med tilhørende NEM-ID/digital signatur.
Hvilke dokumenter skal udarbejdes?
En forening er et system, der består af vedtægter, ledelse, medlemmer, økonomi, bestyrelse, generalforsamling, m.v. Vedtægten angiver, hvordan man har organiseret trossamfundet med medlemmer, ledelse og måder at foretage beslutninger på.
Hvem bestemmer hvordan fællesskabet skal ledes?

Fastsættes af trossamfundet selv og skal være beskrevet i vedtægten.

Der skal holdes et formelt menighedsmøde (generalforsamling), hvor trossamfundet godkender årsregnskab, vælger ledelse (bestyrelse) og i øvrigt foretager væsentlige beslutninger. Fra et sådant møde skal skrives et referat, der beskriver, hvad der er besluttet.

Kan man have en fælles økonomi og bankkonto?

Ja. Denne organisationsform vælges ikke mindst fordi man har brug for at skabe gode rammer for fælles økonomi og administration. 

Alle formalia skal være i orden (vedtægter, generalforsamling med valg af bestyrelse m.v., oprettelse af CVR-.nr,) for at en bank vil åbne en konto for et trossamfund. 

 

Kan man ansætte og lønne en præst?

Ja, såfremt man er registreret med CVR-nummer. Når man har personale ansat, træder en en række forhold  i kraft, som det er trossamfundets ansvar at forvalte i forhold til diverse love og regler omkring skat, arbejdsgiveransvar, persondataforordning m.v.

 

Skal man føre medlemskartotek?  
Nej. Det er ikke et krav. Men det er en god idé at have en fortegnelse over medlemmer af fællesskabet.
Kan man få skattefradrag for gaver til trossamfundet?      
Nej. Medmindre man er tilknyttet en menighed, et kirkesamfund eller en organisation, som har fradragsret og som modtager pengegaverne og formidler dem tilbage til den oprindeligt tiltænkte (se fx http://www.missionsfonden.dk)
Generelt
Det er vigtigt, at den/de personer i fællesskabet, der er ansvarlig for menighedens formaliteter, er god/e til dansk i både tale og skrift.

Eksempel på en kirke, der er organiseret efter denne model: PERKI -https://perkidk.wordpress.com