Nyheder
Nyheder

Ukrainsktalende konsulent ansættes i folkekirken

Ny konsulent skal bygge bro mellem nytilkomne ukrainere og folkekirkens menigheder

Foto: Albin Hillert.

Siden februar har Danmark modtaget ca. 30.000 ukrainske flygtninge som følge af krigen i Ukraine. Det er en udvikling man mærker i landets kirker. I mange menigheder overalt i landet gøres der en stor indsats for at tage godt imod flygtningene og invitere dem til gudstjenester og sociale aktiviteter. Men det er ikke så ligetil, for det kan nogle gange være svært at forstå hinanden. 

”Jeg er i kontakt med mange ukrainere i Danmark, som søger et kirkeligt fællesskab. De vil gerne komme i folkekirken, men de forstår ikke sproget og de forstår ikke hvad der foregår i folkekirken. En dansk gudstjeneste er meget fremmed for dem,” siger Olga Kohen, som er sognepræst i Rødby og selv har ukrainsk og russisk baggrund.

Derfor ansættes der nu en ukrainsktalende konsulent og brobygger i folkekirken. Arbejdet består i at bygge bro på tværs af de sproglige og kulturelle skel ved at hjælpe menighederne med at informere ukrainere i Danmark om kirkelige tilbud og sociale aktiviteter, men også at rådgive folkekirkens stifter, provstier og sogne om ukraineres kultur og kirketradition samt deres behov i Danmark.

”Vi oplever stor interesse fra danske menigheder i at række ud til ukrainere, men vi erfarer også, at det er svært at navigere i de forskelle, der er mellem ukrainsk og dansk kirketradition. Der er brug for mere viden og mere netværksarbejde, for at kunne etablere varige relationer mellem ukrainske flygtninge og folkekirkemenigheder, og derfor ansætter vi nu en ukrainsktalende konsulent” siger, Peter Lodberg, formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Rådet har taget initiativ til projektet og står for at ansætte den ukrainske brobygger på baggrund af en bevilling fra Kirkeministeriet. 

Olga Kohen mener det det er en god idé at ansætte en ukrainsk brobygger. ”Hvis ukrainerne i Danmark kan komme til at forstå mere i dybden, hvad der foregår, når de er til en gudstjeneste eller til et arrangement i folkekirken, så vil de i højere grad føle sig som en del af fællesskabet.”

Læs mere om stillingen her.

For mere information, kontakt:

Søren Dalsgaard, Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Email: sd@interchurch.dk, tlf: 30208247.