Ledige stillinger
Ukrainsktalende konsulent og brobygger søges

Konsulent og brobygger til folkekirkens arbejde blandt nytilkomne ukrainere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd søger en konsulent, som kan være med til at styrke folkekirkens indsats blandt ukrainske flygtninge i Danmark

Folkekirkens Migrantsamarbejde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd søger en ukrainsktalende konsulent og brobygger, som brænder for at styrke folkekirkens indsats blandt ukrainske flygtninge i Danmark. Der er tale om en tidsbegrænset stilling i ét år på ca. 20 timer/ugen,

Siden februar har Danmark modtaget næsten 30.000 ukrainske flygtninge. Mange af disse søgte mod kirkerne, da de ankom til Danmark. Folkekirken har derfor med sin tilstedeværelse i hele landet været en vigtig medspiller i modtagelsen og integrationen af de nytilkomne ukrainere i lokalsamfundene. Arbejdet omhandler forskellige tiltag på overordnet niveau for at styrke menigheders arbejde med at møde både praktiske, sociale og åndelige behov.

Folkekirkens Migrantsamarbejde varetager den nationale opgave med at understøtte og udvikle det lokale integrationsarbejde i folkekirken. Vi oplever for tiden stor efterspørgsel efter viden, erfaringer, netværk og materialer om mødet med ukrainere. Den nye medarbejder skal sammen med det øvrige team i Folkekirkens Migrantsamarbejde støtte folkekirkens sogne, provstier, stifter og frie folkekirkelige organisationer i dette.


Primære opgaver

Som konsulent og brobygger skal du:

 • styrke folkekirkens faglige kompetencer i mødet med ukrainere gennem afholdelse af seminarer, kurser, netværksmøder, mv.
 • identificere eksisterende og oversætte nye materialer til ukrainsk til brug i folkekirkens gudstjenester (liturgier, bønner, salmer, osv.) og andre aktiviteter (informationsfoldere, programmer, osv.).
 • være til rådighed for præster og menigheder i folkekirken med rådgivning og sparring.
 • styrke relationer og samarbejde med andre involverede kirkesamfund.
 • være til stede i ukrainske netværk på sociale medier, gøre opmærksom på og skabe kontakt til folkekirken.
 • sikre overblik over det lokale arbejde i folkekirken og understøtte dets fortsatte udvikling.

 

Faglige og personlige kompetencer

Vi forventer, at du:

 • taler og skriver ukrainsk på modersmålsniveau samt dansk på højt niveau.
 • begår dig hjemmevant i både folkekirken og blandt ukrainere, så du kan agere som brobygger, der både kan forklare folkekirken for ukrainere og omvendt.
 • har et godt kendskab til den kristne tro og kan begå dig i folkekirkens bredde.
 • har integrationsfaglig erfaring og/eller uddannelse.
 • er opsøgende, en dygtig formidler, og arbejder selvstændigt.

Det er desuden en fordel, hvis du taler og skriver russisk samt evt. andre sprog.

 

Vi tilbyder

 • en spændende stilling i et team med kompetente kollegaer og et dynamisk arbejdsmiljø.
 • en meningsfuld stilling inden for et arbejdsområde, som har stor bevågenhed i folkekirken og i samfundet.
 • et stort netværk og mulighed for at præge fremtidens folkekirke.
 • mulighed for at arbejde med udgangspunkt i egen bopæl.
 • fleksible arbejdstider.

 

Læs mere om Folkekirkens Migrantsamarbejde og Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Løn efter kvalifikationer jf. niveau for ansatte i staten.

Når du ikke er til møder ude i netværket eller på Folkekirkens mellemkirkelige Råds sekretariat i København, sker arbejdet i udgangspunktet hjemmefra. Stillingen indebærer en del rejseaktivitet, primært i Danmark.

Ansættelsesstart: Snarest muligt.

Varighed: Der er tale om en tidsbegrænset projektstilling i godt ét år.

Ansættelsens kvote: Der er i udgangspunktet tale om et stilling på 20 timer/ugen, men det er åbent for forhandling.

Ansøgningsfrist: Snarest, dog senest 13. september. Bemærk, at vi læser ansøgninger og indkalder til samtaler løbende med henblik på ansættelse snarest muligt.

Ansøgning sendes pr. e-mail til sd@interchurch.dk

Evt. spørgsmål rettes til leder for Folkekirkens Migrantsamarbejde, Søren Dalsgaard på 3020 8247.

Folkekirkens mellemkirkelige Råd er folkekirkens organ til kontakt med andre kristne kirker i Danmark og internationalt. Folkekirkens Migrantsamarbejde er en arbejdsgren under Folkekirkens mellemkirkelige Råd, som arbejder med migration og integration i folkekirken. Se mere på www.migrantsamarbejde.dk