Nyheder
Nyheder

Kirkeministeriet ser nærmere på migrantmenigheder

Nyt udvalg i Kirkeministeriet skal forberede lovarbejdet omkring Folkekirken og migrantmenigheder

Hvordan kan migrantkristne knyttes tættere til folkekirken? Det skal et nyt udvalg i Kirkeministeriet se nærmere på. Foto: Tværkulturelt Center. 

Gennem et par år har et udvalg nedsat af Det Mellemkirkelige Råd arbejdet med principielle kirkeretlige og teologiske spørgsmål, som det stigende antal migrantkristne og migrantmenigheder rejser i forhold til folkekirken. 

Dette udvalg har i januar 2017afleveret en foreløbig rapport til biskopperne. I rapporten fremgår nogle bestemte anbefalinger.

Læs rapporten her.

Rapporten er blevet drøftet af kirkeministeren og biskopperne på et bispesamråd, og det er siden blevet besluttet at nedsætte et lovforberedende udvalg i Kirkeministeriet, der skal se nærmere på anbefalingerne.

Der er aftalt en række møder i den kommende tid i ministeriet, og udvalgsarbejdet vil vare frem til udgangen af 2019.

Udvalget skal bl.a. drøfte anbefalinger vedr dobbelt medlemskab (at man som enkeltperson både kan være medlem af Folkekirken og et andet kirkesamfund), associering af en kristen migrantmenighed til en sognemenighed samt oprettelse af særlige lokalpræstestillinger i migrantmenigheder.

 

Udvalget består af følgende personer:

Biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen (formand)

Biskop over Fyens Stift Tine Lindhardt

Biskop over Aarhus Stift Henrik Wigh Poulsen

Sognepræst Niels Nymann Eriksen

Center- og afdelingsleder Birgitte Graakjær Hjort (FUV)

Professor Kurt E. Larsen, Menighedsfakultetet

Sognepræst Ole Buchardt Olesen

 Professor mso Peter Lodberg, Aarhus Universitet (teologi)

 Ph.D. i Intercultural Studies Mogens S. Mogensen

 Kirsten Busch Nielsen, dekan, professor ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Kontorchef Pernille Esdahl, Kirkeministeriet

HR-chef Lene Graakjær Lund, Kirkeministeriet