Nyheder
Nyheder

Migrantkristne skal tilbydes dobbelt medlemskab

Kristne migranter med en ikke-luthersk baggrund skal både kunne være medlem af en migrantmenighed og af folkekirken, foreslår Mellemkirkeligt Råd

Migrantkristne bør kunne tilbydes medlemskab både i en migrantmenighed og i folkekirken, foreslår et udvalg under Mellemkirkeligt Råd. Billedet viser den syriske flygtning Azad. Foto: Sean Hawkey/WCC. 

Antallet af migrantkirker i Danmark har gennem de senere år været stigende. Samtidigt er enkelte større migrantkirkers tilstedeværelse og indflydelse i det etablerede kirkelige landskab mere tydelig end nogensinde. Folkekirken har de seneste 10 år som konsekvens heraf set flere initiativer, der sigter på samarbejde mellem sognemenigheder og migrantmenigheder, skønt hovedreglen er, at migrantkristne lever afsondret fra folkekirken.

Et tættere samarbejde mellem migrantkirker og folkekirken rejser en række principielle kirkeretlige og teologiske spørgsmål og fordrer således, at man fra folkekirkelig side afklarer rammerne for et samarbejde mellem migrantmenigheder og folkekirken. Denne problemstilling har et udvalg under Folkekirkens mellemkirkelige Råd arbejdet med og er kommet frem til en række anbefalinger, der efter fælles drøftelse i Det mellemkirkelige Råd er sendt videre til bispekollegiet.  

Læs udvalgets anbefalinger her.

Det handler især om ændringer i medlemsloven og handler også om mulighed for dobbelt medlemskab af folkekirken for enkeltpersoner, mulighed for associering af en migrantmenighed til en sognemenighed og udvidelse af mulighederne for at rekruttere præster til migrantmenigheder. 
Dette udvalgsarbejde har på teologisk og kirkeretligt plan stor og direkte relevans for udvikling af migrantarbejdet i folkekirken på praktisk plan, som det bl.a. kommer til udtryk i Folkekirkens Asylsamarbejde.

Biskop Peter Skov-Jakobsen, formand for udvalget, understreger over for Kristeligt Dagblad, at en eventuel ny ordning i medlemsloven ikke tager sigte på store, etablerede kirker som den russisk- ortodokse eller katolske, og heller ikke på protestanter, der har et andet dåbssyn end folkekirken, som baptister og pinsefolk. Tilbuddet skal rette sig mod mennesker fra kirker, som har samme dåbssyn, tror på den treenige Gud og har de oldkirkelige bekendelser som grundlag.

”Der er ikke tale om, at folkekirken skal annektere andre kirkers medlemmer, men om at få mulighed for at byde kristne nydanskere velkommen og give dem et tilbud om både at være medlem af deres egen menighed og af folkekirken, hvis de ønsker det. Det er ikke muligt i dag. Forslaget taler om enkeltpersoners medlemskab, men også om muligheden for, at en migrantmenighed kan associere sig med en sognemenighed i folkekirken. Derved skal man som menighed underlægge sig det biskoppelige tilsyn. Derfor forestiller vi os, at det dobbelte medlemskab især bliver aktuelt for protestantiske og lutherske menigheder,” udtaler Peter Skov-Jakobsen til Kristeligt Dagblad. 


Ved bispemødet  maj 2017 vil arbejdsgruppen mødes med bispekollegiet for at gennemdrøfte forslaget.

Læs udvalgets anbefalinger vedr migrantmenigheder og folkekirken her.


Af Christian Arffmann