Fortsæt til hovedindholdet
Mellemkirkelige stiftsudvalg
Nyheder

"Lad os bygge fællesskaber til gavn og glæde for alle"

De mellemkirkelige møder er et klart bevis på, at vi kan lære af hinanden, opleve ligheder og forskelle og inspirere hinanden i stort og småt. Vi er alle Kristi venner, siger Hanna Broadbridge, mellemkirkeligt stiftsudvalgsmedlem i Aarhus Stift 

Hanna Broadbridge

I de her dage er der valg til stiftsråd og stiftsudvalg rundt i landet, og derfor sætter vi fokus på udvalgenes mellemkirkelige arbejde.   

Hvad optager dig mest i det mellemkirkelige råd?

Den danske Folkekirke er medlem af en række organisationer – Kirkernes Verdensråd, Det Lutherske Verdensforbund , Konferencen for Europæiske Kirker, Porvoo og andre. Hvad det arbejde betyder for Folkekirken, og hvad vort medlemskab betyder for disse organisationer, hvad vi gensidigt får ud af samtaler, møder, udvekslinger, sågar snakken over en kop kaffe, bør vi bedre kunne dele med den kirke og de menigheder, provstier, stifter, som vi er en del af. Jeg er bekymret for, at interessen for og viden om alt dette er så lille, at der kan stilles relevante spørgsmål til vore medlemskaber.

Vi er en del af den store kristne verdensomspændende kirke, og vi er ikke ens, men en dåb vi er enige om, giver os dette medlemskab. Lad os illustrere hvad det betyder både lokalt, regionalt og nationalt og give alle en oplevelse af, at her i kirken bliver man mødt med omsorg og hjælpsomhed i alle livets udfordringer.

Dette budskab skal kommunikeres ud. Vi skal sikre os, at folk ved om og kender til disse medlemskaber. Det fællesskab, som vi er en del af, skal vi alle kende. Lad os illustrere det kommunikativt for alle. 

 

Har I relationer til udlandet i jeres lokalområde, f.eks. venskabsmenigheder?

Ja, i Aarhus Stift har vi en række internationale venskabsmenigheder som vi samler på stiftsplan ca. hvert 3. år. Disse møder er et klart bevis på, at vi kan lære af hinanden, opleve ligheder og forskelle, inspirere hinanden i stort og småt. Vi er alle Kristi venner.

 

Har I konkrete opgaver eller projekter i stiftet/provstiet?

Vi har midler hvert år, som vi bruger på ansøgninger af forskellig art, men som alle går på at støtte menighederne med de opgaver, de har påtaget sig i en eller anden mellemkirkelig sammenhæng. Det kan være bibler på andre sprog, støtte til møder med og for internationale menigheder i stiftet, studerende, der har ønsker om at deltage i et internationalt møde for teologistuderende, en sommerlejr for kristne børn med andre sprog og så videre. 

Alle aktiviteter ses som kommunikation, imødekommenhed, gæstfrihed, og de lægger sig tæt op ad det budskab, som Kristus gav os om at være hinandens næste.

 

Hvordan ønsker du, at det mellemkirkelige arbejde ser ud i fremtiden?

Levende, aktivt, livgivende, opløftende, brobyggende. Det engelske ord ’outreach’ dækker så fint det at møde andre med åbne arme og indgå i den dialog, som er så nødvendig om stort og småt ud fra viden og engagement. Lad os bygge fællesskaber til gavn og glæde for alle.

Hanna Broadbridge 

Formand for Aarhus Stifts mellemkirkelige stiftsudvalg

Tlf.: 86 41 23 84

Mobil: 21 62 94 31.

E-mail: mail@broadbridge.dk

 

Læs mere om Hanna Broadbridge her