Fortsæt til hovedindholdet
Mellemkirkelige stiftsudvalg
Nyheder

Folkekirkens Tværkulturelle Center og Esbjerg Kommune i unikt samarbejde om nyt Folkehus

"Det mellemkirkelige stiftsudvalg vil fortsat arbejde med at skabe gode relationer til de kristne menigheder og befolkningsgrupper, der findes rundt omkring i stiftet.", fortæller Else Marie Madsen, mellemkirkeligt stiftsudvalgsmedlem i Ribe Stift 

Else Marie Madsen. Privatfoto.

I de her dage er der valg til stiftsråd og stiftsudvalg rundt i landet, og derfor sætter vi fokus på udvalgenes mellemkirkelige arbejde. Her kan du læse, hvad Else Marie Madsen beretter fra det mellemkirkelige arbejde i Ribe Stift:

Hvad optager dig mest i det mellemkirkelige udvalg?

Som det øvrige samfund så har også kirken og det kirkelige arbejde været hårdt ramt af coronanedlukningen. Det gælder også Det mellemkirkelige stiftsudvalg i Ribe stift. Indtil nedlukningen arbejdede vi med at få en afklaring på Det mellemkirkelige stiftsudvalgs organisering i forhold til stiftsrådet og den internationale repræsentation. Det er fortsat uafklaret. 

Hvert år den sidste søndag i januar inviterer stiftsudvalget alle de kristne menigheder i stiftet til en migrantgudstjeneste i Ribe Domkirke med biskoppen som liturg og prædikant. Herudover medvirker repræsentanter fra migrantmenighederne med musikalske indslag i forbindelse med gudstjenesten. Efterfølgende er der socialt samvær på Katedralskolen i Ribe, hvor der også er underholdning. Der kommer mellem 100 og 150 til dette arrangement. En dejlig eftermiddag hvor migrantmenighederne møder talstærkt op.

 

Har I nogle kirkelige relationer til udlandet i jeres lokalområde (f.eks. venskabsmenigheder)? 

Vi har for tiden ikke nogle kirkelige relationer til udlandet i form af venskabsmenigheder. Vi forsøger at holde en god dialog med det tyske mindretal i Slesvig og har været på besøg i Breklum for nogle år siden.

 

Har I konkrete opgaver eller projekter i stiftet/provstiet?

Vi har et tæt samarbejde med Folkekirkens Tværkulturelle Center i Esbjerg (FTC) og har den glæde, at lederen af centeret - stiftspræst Peter Sode Jensen - er medlem af stiftsudvalget. Centeret er i færd med at starte et nyt projekt med fokus på østeuropæere. Projektet har arbejdstitlen ”Fra pendler til landsbybeboer”. Det er et samarbejde mellem Folkekirkens Migrantsamarbejde, Samvirkende Menighedsplejer, Haderslev stift, Viborg stift og Ribe stift. Der forestår nu et stort arbejde med at indsamle viden og efterfølgende at få lavet en handlingsplan.

Udover nævnte projekt har FTC indgået et unikt samarbejde med Esbjerg Kommune, hvor Kvaglund Kirke køber Folkebiblioteksbygningen i Kvaglund af kommunen og ombygger det for ca. 20 mio. kr. Kvaglund kirke har indgået en lejeaftale med kommunen, så biblioteket og et bydelsprojekt 3-i-1 kan fortsætte deres aktiviteter i det nye Folkehus sammen med FTC's aktiviteter. I projektet er der inkluderet en samlingssal, som kan rumme migrantmenigheden Chin Baptist Church, når de holder gudstjeneste. En stor opgradering af FTC's internationale lokaler.

Hvordan ønsker du, at det mellemkirkelige arbejde ser ud i fremtiden?

Det mellemkirkelige stiftsudvalg vil fortsat arbejde med at skabe gode relationer til de kristne menigheder og befolkningsgrupper, der findes rundt omkring i stiftet.

 

Else Marie Madsen

Næstformand for Det mellemkirkelige stiftstudvalg i Ribe Stift.

 

E-mail: emrm@mail.tele.dk