Fortsæt til hovedindholdet
Mellemkirkelige stiftsudvalg
Nyheder

Interreligiøse relationer og mission er i centrum af David Winsløws arbejde med migrantpræster

"Jeg ønsker, at vi i så høj grad som muligt samarbejder på tværs af kirkesamfund, og særlig diakoni og mission er oplagte områder.", fortæller David Varming Winsløw om arbejdet i Roskilde stifts udvalg for global kristendom

David Varming Winsløw

I de her dage er der valg til stiftsråd og stiftsudvalg rundt i landet, og derfor sætter vi fokus på udvalgenes mellemkirkelige arbejde. Her kan du læse, hvad David Varming Winsløw beretter fra det mellemkirkelige arbejde i Roskilde Stift:

Hvad optager dig mest i udvalget?

Jeg er som koordinator for migrantpræsterne optaget af, hvordan vi kan motivere menighedsråd og provstiudvalg, og gøre dem opmærksomme på at åbne sig og tage kontakt til mennesker, der er kommet til Danmark fra andre lande - uanset deres trosmæssige baggrund.

Det har særligt været provstiudvalgene, som jeg har ønsket at gøre opmærksomme på denne udfordring, fordi det er dem, der prioriterer midlerne i provstiet.

 

Hvilke konkrete opgaver er der i udvalget?

Jeg har kortlagt, hvilke migranter, der bor hvor i hver enkelt provsti og givet konkrete bud på, hvordan man kan arbejde med denne udfordring.

Jeg har desuden afholdt temadage for migrantpræsterne, hvor vi dels har fået beretninger fra migranter, der er blevet en del af folkekirken, og vi har beskæftiget os med missionsforståelse. Dernæst deltager jeg i det nationale netværk af migrantpræster. Der er blevet bevilget penge til at udarbejde materiale til menighedsrådene med konkrete forslag til at komme i gang med arbejdet.

Jeg har kontakt til forskellige moskeer. Så det er altså primært interreligiøse relationer og mission, som jeg beskæftiger mig med. I den forbindelse har jeg i flere omgange draget nytte af det arbejde, som gøres i den anglikanske kirke i Storbritannien, og jeg har også kontakt til Elam ministries, som arbejder med migranter både i Danmark og i resten af verden.

Jeg har desuden opfordret alle i Roskilde Stift til at samarbejde med alle andre kristne kirker om opgaven med at komme migranter i møde, og jeg oplever en velvillighed til samarbejde. Det er desuden en nødvendighed at samle kræfterne, og ofte er der et frivillighedsmiljø i andre kristne kirker, som gerne vil samarbejde.

Hvordan ønsker du, at det mellemkirkelige arbejde ser ud i fremtiden?

Jeg ønsker, at vi i så høj grad som muligt samarbejder på tværs af kirkesamfund, og særlig diakoni og mission er oplagte områder.

David Varming Winsløw

Medlem af Roskilde Stifts udvalg for global kristendom. Sognepræst i Ølsemagle sogn og for migranter i Køge Provsti og Roskilde Stift.
Telefon: 29 74 49 09
E-mail: dvw@km.dk