Nyheder
Nyheder

Støt de lutherske kirkers diakonale arbejde under Covid-19 pandemien

Folkekirkens mellemkirkelige indsamling går i år til lutherske søsterkirker i de lande, der er særligt hårdt ramt af Corona-krisen

Mange steder i verden er der ikke adgang til rent vand eller til at vaske hænder. De lutherske kirker står i spidsen for en lang række projekter der handler om at skabe bedre hygiejne og sanitære forhold - hvilket er helt essentielt under corona-krisen. Foto: LWF/ P. Omagwa.

I 2020 går folkekirkens fælles mellemkirkelige indsamling til lutherske søsterkirker i de egne af verden, hvor man forventes at blive hårdt ramt af Covid-19 virus og de voldsomme sundhedsmæssige, sociale og økonomiske følgevirkninger heraf. Mange af de lutherske kirker står i en sårbar situation, ikke mindst de steder, hvor de er mindretalskirker.  

De kollektmidler, der indsamles, går direkte til kirkelige aktiviteter, diakonal handling og fortalervirksomhed i de lutherske kirker, og det bliver kanaliseret igennem Det lutherske Verdensforbunds Covid-19 Rapid Response Fund (hurtig respons fonden).   

Kirkernes nødhjælp og diakonale arbejde er helt afgørende under coronakrisen, fortæller Marina Dölker, programleder i Det lutherske Verdensforbund. 

“Kirkerne har reageret på denne krise, der er uden fortilfælde, gennem deres diakonale arbejde, ved at række ud til de allermest sårbare i kirken og ved at være aktive i lokalsamfundene med oplysningsarbejde samt uddeling af mad, sanitær hjælp og mundbind,” siger Dölker. 

”Det lutherske Verdensforbunds Covid-19 Rapid Response Fund er et håndgribeligt udtryk for solidaritet imellem kirkerne midt i en meget svær tid. Forskellige partnere og lutherske kirker har bidraget til fonden de seneste måneder med større eller mindre beløb. Hvert eneste bidrag har hjulpet med at tilvejebringe midler til kirkerne så de kan fortsætte med at være kirke og række ud og yde konkret støtte til dem der er allerhårdest ramt af krisen. Vi der arbejder i LVF er meget taknemmelige for alle donorer der bidrager til fonden. Alle pengegaver går direkte og ubeskåret til kirkernes eget lokale virke.” fortæller Marina Dölker. 

Lutherske kirker på alle kontinenter arbejder målrettet for at yde livsnødvendig støtte, hvad enten det er informationsarbejde, værnemidler, madforsyninger eller andre fornødenheder, til dem, der er allermest udsat under coronakrisen.  I denne oversigt kan du se hvilket konkret arbejde, du er med til at støtte i de enkelte kirker og lande. I denne kollektperiode i august og september vil ethvert beløb, der samles ind til Folkekirkens mellemkirkelige arbejde, blive sendt til de lutherske søsterkirkers diakonale arbejde. Indsamlede midler kan indsættes på konto 2191-0721 595 714 (mærk "Kollekt"). Vi takker for ethvert bidrag.