Nyheder
Nyheder

Sarah Ziethen indtræder i Rådet

Vi byder velkommen til Sarah Ziethen som nyt rådsmedlem i Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Sarah Ziethen

Thomas Horneman-Thielcke træder ud af Rådet og i stedet vil Sarah Ziethen fremover repræsentere Roskilde Stift. Vi retter en stor tak til Thomas for hans store bidrag og økumeniske engagement og viden – ikke mindst hans store interesse for de ortodokse kirker har været til megen inspiration. Læs portræt-artikel om Thomas Horneman-Thielcke her og hans beretning fra Uppsala her

Vores nye rådsmedlem, Sarah Ziethen, er til daglig sogne- og natkirkepræst ved Roskilde Domkirke. Den økumeniske verden er ikke fremmed for Sarah Ziethen. Dels er hun formand for Roskilde stifts udvalg for global kristendom, dels er hun dybt engageret i ungdomsprogrammet til Himmelske Dage i Roskilde i maj 2022.  Hun har været formand for Danske Kirkers råds arbejdsgruppe for økumenisk dialog og dannelse, deltaget på Kirkernes Verdensråds missionskonference i Arusha og været med til at arrangere en dansk delegationsrejse til Det økumeniske center i Bossey. Læs mere om rejsen her.

Desuden har hun været aktiv i udviklingen af uddannelsen i kristen yoga og interesserer sig i øvrigt for bæredygtighedsteologi og de palæstinensiske kristnes forhold. 

Fra Rådet skal der lyde en varm velkomst til Sarah Ziethen. Vi glæder os til samarbejdet.