Nyheder
Nyheder

Nyt medlem af Mellemkirkeligt Råd

Sognepræst Thomas Horneman-Thielcke glæder sig til at bruge sine mellemkirkelige erfaringer i rådet

Thomas Horneman-Thielcke. Privatfoto.

Thomas Horneman-Thielcke er nyt medlem af Det Mellemkirkelige Råd

Thomas Horneman-Thielcke, sognepræst i Herlufsholm Kirke, er blevet valgt som Roskilde Stifts repræsentant i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.


”Jeg glæder mig meget til arbejdet i det mellemkirkelige råd,” fortæller Thomas Horneman-Thielcke.

”Jeg ser frem til et godt samarbejde og en god dialog, og jeg vil gerne hjælpe med at få det mellemkirkelige arbejde til at vokse og sprede sig på nationalt og lokalt plan,” udtaler han.

Mange økumeniske erfaringer

Thomas Horneman-Thielcke er allerede meget velbevandret inden for det mellemkirkelige arbejde og inden for økumenisk teologi, og han har mange erfaringer at dele ud af. Han har studeret økumenik og spirituel teologi ved Pontificia Universita S. Tomaso d’ Aquino ”Angelicum” i Rom, skrevet speciale om den spanske mystiker Johannes af Korset og samlet inspiration på retræteophold på det hellige bjerg St. Athos i Grækenland.

Thomas Horneman-Thielcke har også arbejdet med den interreligiøse dialog, blandt andet igennem Danmissions dialogprogram LIU (Leaders for Interreligious Understanding), en interreligiøs lederuddannelse i København og Beirut.

Kristnes vilkår og rettigheder i muslimske lande optager ham meget, og han har sammen med biskop Peter Fischer-Møller skrevet liturgi og bønner for forfulgte kristne.

Thomas Horneman-Thielcke har erfaring med at skabe forbindelse mellem det internationale mellemkirkelige arbejde og det lokale folkekirkelige arbejde, blandt andet igennem Roskilde Stifts udvalg for global kristendom, som er et stiftssamarbejde omkring emner som international mission, volontører, venskabsmenigheder og kristne migrantmenigheder i Danmark.

Vi har den samme kerne

”Det mellemkirkelige arbejde er meget vigtigt, og jeg har en dybfølt interesse for samtalen med andre kirker og andre kristne traditioner. Jeg har rejst meget i verden og oplevet, hvor stor kristendommen er i al sin diversitet og hvor forskellige vi er som kristne, men også at vi har den samme kerne og at vi har meget vi kan lære af hinanden. Kirker er forskellige, fordi mennesker er forskellige. Det mellemkirkelige arbejde kan være med til at skabe plads til denne forskellighed i kirken,” fortæller Thomas Horneman-Thielcke.


Thomas Horneman-Thielcke tiltræder ved næste rådsmøde 7. september 2016 og indtræder i arbejdsgruppen for Kirkernes Verdensråd. Han afløser Torben Hjul Andersen, der har fået embede som domprovst i Haderslev Stift.


Af Christian Arffmann