Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ny undersøgelse viser, at der er stor interesse for samarbejde på tværs af kirker i Danmark 

Undersøgelse blandt præster og kirkeledere i Danmark viser at økumenisk arbejde kan have mange forskellige lokale udtryk og at gode relationer er grundlaget for vellykket økumenisk arbejde. 

 

I foråret 2022 gennemførte Danske Kirkers Råd sammen med Folkekirkens mellemkirkelige Råd en kortlægning af lokalt økumenisk arbejde. Rapporten om lokalt økumenisk samarbejde i Danmark i 2022 er den første kortlægning af lokalt økumenisk samarbejde og undersøger både hvad der samarbejdes om og hvad erfaringerne med samarbejdet er. I rapporten kan man læse en række casestudier og en række anbefalinger i forhold til at styrke lokalt økumenisk samarbejde. 

Rapporten peger på følgende konklusioner:

  • Der er ingen teologisk modstand mod økumenisk samarbejde på lokalt niveau i Danmark – kirker på tværs af folkekirken og frikirker i Danmark er blevet mere økumeniske i de seneste årtier.
  • Der kan være mange praktiske grunde til at økumenisk samarbejde ikke eksisterer – først og fremmest den geografiske afstand til andre kirkesamfund.
  • Der er 65 kirker og menigheder som ligger i områder med høj befolkningstæthed og har et højt økumenisk engagement, og de kan fungere som fyrtårne for lokalt økumenisk arbejde.
  • Relationer er grundlaget for vellykket lokalt økumenisk samarbejde – der er ingen eksempler på vellykket økumenisk samarbejde uden at relationerne eksisterede på forhånd.
  • Læring og fordybelse følger ikke automatisk af økumenisk engagement men kræver et ekstra skridt – vi har brug for at lære, hvordan vi lærer af hinanden.

 

Rapporten er gratis og kan læses her

Hvis man har lyst til at arbejde videre med rapportens resultater og anbefalinger, står Det mellemkirkelige Råd gerne til rådighed til drøftelser, for eksempel på et stiftsudvalgsmøde. 

For mere information

Kontakt Jonas Jørgensen, Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Email: jaj(at)interchurch.dk, telefon: 61678272.