Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Medarbejderfokus: Nyoprettet stilling som netværksmedarbejder

Christian Arffmann skal styrke forbindelsen mellem lokalt og internationalt arbejde

Christian Arffmann netværksmedarbejder

Christian Arffmann har fået ny stilling som netværksmedarbejder i Mellemkirkeligt Råd  

Det har længe været et ønske at få en tættere relation mellem Folkekirkens mellemkirkelige Råd og de mellemkirkelige stiftsudvalg, så de lokale, nationale og internationale mellemkirkelige indsatser spiller stærkere sammen.

Med en ny bevilling fra Fællesfonden er ønsket gået i opfyldelse. Christian Arffmann, som i flere år har været kommunikations- og projektmedarbejder i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, er ansat i en ny stilling som netværksmedarbejder. Hans fremmeste opgave er at etablere en tættere kontakt med stiftsudvalgene og de frie folkekirkelige organisationer.

I mange år har det primære mødepunkt været et årligt møde i februar mellem Det mellemkirkelige Råd og stiftsrepræsentanterne. Med den nye stilling vil Christian Arffmann løbende aktivt opsøge og følge det mellemkirkelige arbejde på stifts- og provstiplan samt byde ind med idéer og inspiration, hvor der kaldes på det.

Det Mellemkirkelige Råd vil have mere synergi mellem det internationale økumeniske arbejde, migrantarbejdet og det øvrige mellemkirkelige arbejde på provsti- og stiftsplan og være med til at styrke viden- og erfaringsdelingen på tværs af stifter.

Lige siden Det mellemkirkelige Råd blev etableret, har det været tanken, at det mellemkirkelige arbejde skulle ske i samarbejde med både stifterne og de frie folkekirkelige organisationer. Med den nye stilling kommer der øget fokus på dette.

”Et eksempel på et vellykket samarbejde var, da Det mellemkirkelige Råd arrangerede fredsgudstjenester i forbindelse med 2 årsdagen for invasionen af Ukraine i februar i år. Det skete netop i et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælp, Danske Kirkers Råd samt Ribe, Helsingør og Københavns Stifter”, fortæller Christian Arffmann. 

”Jeg mærker en stigende efterspørgsel fra mange menigheder, og det er en stor glæde at komme ud og opleve det økumeniske og internationale engagement. For nylig var jeg i Aars Kirke og kunne mærke, hvordan hele menigheden og lokalsamfundet glæder sig til at tage imod besøg fra deres nye venskabsmenighed i Tanzania. Det er jo et godt, konkret eksempel på, at der bygges bro mellem sognet og verdenskirken, og at folkekirken er en del af en større global sammenhæng”, siger Christian Arffmann. 

Han har netop har været til Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde: “Det er tydeligt, at menighedsrådsmedlemmer i dag er meget mere obs på de migranter, der bor i deres sogne, og vi havde mange samtaler om, hvordan man på forskellig vis kan byde dem indenfor i folkekirkefællesskabet.

Christian Arffmann håber, at stiftsudvalg, kirkelige organisationer og andre økumenisk interesserede vil kontakte ham, hvis de har en ide eller et ønske.