Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kirkelige stemmer vil blande sig mere i debatten

Det nye forum er åbent for alle som er engageret i kirkernes og teologiens samfundsmæssige rolle.

Et nystiftet forum vil sætte teologien og det kirkelige perspektiv mere i spil i aktuelle debatter i det offentlige rum. Initiativtagerne, Samfonden og det Mellemkirkelige Råd, håber, at flere kirkelige røster vil springe ud som vigtige dialogpartnere i offentlige debatter om fx klima, unges trivsel, krig, fred og integration af nydanskere. Derfor havde de tirsdag den 11. juni inviteret til møde på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg for at stifte det ny forum for «offentlighedsteologi» - et begreb der kort kan forklares som at sætte et teologisk perspektiv på den offentlige samtale og debat.

15 repræsentanter fra kirkelige organisationer og civilsamfundsorganisationer deltog i mødet. Fælles for dem er deres engagement i offentlighedsteologi, både som begreb og som praksis i form af politikudvikling,

- I de seneste år er der vokset en ny interesse frem for arbejdet med kirkernes rolle i den fælles samfundsmæssige virkelighed. Teologien kan sætte et andet og bredere perspektiv på mange af de offentlige debatter. Selvfølgelig er fx et økonomisk eller sociologisk perspektiv relevant, hvis debatten handler om integration. Men det teologiske perspektiv kan rumme en bredere og dybere forståelse af kulturer, åndelige elementer og menneskelige værdier, siger Jonas Adelin Jørgensen, der er akademisk medarbejder i det Mellemkirkelige Råd.

Han fortæller, at initiativtagernes analyse er, at mange i dag vil være enige i, at kirken skal gå ind i den offentlige debat og tage en dialogisk rolle på sig.

- Debatter om gamle, ensomme og verdens nødlidende ligger det lige for at gå ind i. Mange af folkekirkens medlemmer mener nemlig ifølge befolkningsundersøgelsen ”Religiøsitet og forholdet til folkekirken” fra 2020 (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter), at folkekirken skal bruge flere penge på de grupper, siger Jonas Adelin Jørgensen.

Det nye forum mødes to gange årligt og er åbent for alle, som på den ene eller anden måde er engageret i kirkernes og teologiens samfundsmæssige rolle. Koordinator for forum for offentlighedsteologi er Jonas Adelin Jørgensen, som kan kontaktes på jaj@interchurch.dk

Næste møde finder sted i efteråret og meldes ud på blandt andet det Mellemkirkelige Råds hjemmeside www.interchurch.dk