Nyheder
Nyheder

Internationalt netværk af lutherske præster opmuntrer hinanden i en svær tid

Lise Palstrøm taler jævnligt med lutherske præster fra hele verden om hvordan man kan være kirke i en tid med coronavirus

På billedet ses Lise Palstrøms præstekollega, Damaris Grimmsmann fra Hannover, i samtale med andre lutherske præster fra forskellige lande via computeren- en måde at holde sammen på det internationale fællesskab, selvom alle er på afstand af hinanden. Privatfoto. 

Da Lise Palstrøm, sognepræst i Veng-Mesing og Hørning-Blegind-Adslev sogne ved Skanderborg, sidste år tog på et 2 ugers seminar på Luther-centret i Wittenberg, var hun næppe klar over, at hun ville blive del af et internationalt luthersk netværk. Seminaret var inspirerende og lærerigt for Lise Palstrøm. Det var både intensivt og dybdegående og gav et godt indblik i, hvad det vil sige at være luthersk i andre egne af verden.

Pestudbrud

”Seminaret var benhårdt – med meget få og korte pauser. Flere af Lutherteksterne fik vi undervejs, så vi satte os i mindre grupper efter aftenprogrammet for at forberede os til næste dag – og både græsk og hebraiskkundskaberne havde vi brug for undervejs. 

Pudsigt nok sad vi også og studerede Martin Luthers skrift om hvorvidt man må flygte fra en epidemi. Det handler om, hvordan man skal agere, når der er pestudbrud og hvordan kan man vise næstekærlighed. Luther kommer også med anbefalinger, som meget fremsynet ligner dem, vi i disse dage hører fra sundhedsmyndighederne om god hygiejne, frisk luft og afstand. Under seminaret vidste vi ikke, hvor aktuelt det senere ville blive,” fortæller Lise Palstrøm.

Medlemstab

Ud over det faglige udbytte Lise Palstrøm fik under seminaret, fik hun også indblik i forholdene i andre lutherske kirker rundt om i verden. Dermed blev hun mindet om, hvor privilegerede vi er i folkekirken, og hvor misundelsesværdige forholdene er, hvad angår økonomi, medlemstal, opbakning i samfundet mm.

”Jeg var uden tvivl den i forsamlingen, der døbte allerflest, selvom jeg er præst i nogle små landsogne. I mange af de andre kirker ser de længselsfuldt mod folkekirken og ville på flere områder ønske, de havde lignende forhold” siger Lise Palstrøm, som på sin side var imponeret over det store engagement blandt medlemmerne i mange andre lutherske kirker.

Hun erfarede, at mange kirker kæmper med foruroligende medlemstab ofte med baggrund i sekularisering, men også dogmatik eller fremgangsteologiske strømninger kan spille ind.

Det frie og det åbne

I langt de fleste lande er de lutherske kirker mindretalskirker i forhold til andre dominerende kirker eller trossamfund, og de har brug for støtte fra de lutherske kirkers fællesskab. For lutherske kirker har, overalt hvor de er, en vigtig samfundsmæssig rolle at spille.

”Vi tager måske for givet, at vi har et frit og et åbent samfund, gode statslige uddannelsesinstitutioner og en velfungerende sundhedssektor, men i mange andre lande er det ikke tilfældet. Her er det interessant at se, hvordan de lutherske kirker faktisk er med til at drive samfundene i en retning, der er mere fri, åben og rummelig. I mange lande er kirkerne meget konservative og rigide i forhold til dogmatiske spørgsmål, og her står de lutherske kirker ofte for det mere frie og åbne.”

Der findes dog også enkelte lutherske kirker, der er langt mere konservative end den gældende holdning i det lutherske verdensforbund, blandt andet på spørgsmålet om kvinders ret til ordination. I Australien er der i disse år voksende fokus på dette. Det lutherske Verdensforbund har i det hele taget stort fokus på at styrke kvinders position i samfundet overalt på kloden, begrænse vold i hjemmet, styrke kvinders ret til uddannelse, indflydelse og adgang til præsteembedet, og her kan det internationale samarbejde virkelig støtte og inspirere medlemskirkerne.

Kirken i en Corona-tid

Noget andet, som kirkerne for tiden hjælper hinanden med på tværs af landegrænser, er at inspirere hinanden til, hvordan man kan være kirke på nye måder i en tid med Coronavirus.

Lise Palstrøm fandt inspiration hos sine kolleger verden over, da samfundene i løbet af få uger stort set overalt lukkede ned og dermed også umuliggjorde kirkegang, sjælesorg og diakoni på de kendte måder. Brugen af de sociale medier og samtale om det fælles problem med at nå de udsatte i menigheden – især dem, der ikke er digitale, var på dagsordenen til flere videomøder op til påske.

Hos den lutherske kollega i New York, der er så hårdt ramt af covid-19 lige nu, er der etableret et ’telefon-korps’ blandt kirkens frivillige, så der hver uge bliver ringet rundt til alle i menigheden for at spørge om de er ok.

”Det gav mig idéen til at gøre noget lignende i de to små landsogne i Veng og Mesing. Vi kender ikke alle i menigheden, som de gør det i New York, så jeg lavede et påske-postkort til alle sognenes husstande og brugte påskehelligdagene til at gå og køre rundt med dem og lægge dem i folks postkasser. Mange satte pris på at få en hilsen fra kirken og en sludder på ’hæk-afstand’, hvis de var ude i det gode forårsvejr. Den idé ville jeg ikke have fået, hvis jeg ikke havde været i kontakt med præsten i New York,” siger Lise Palstrøm.

Solidaritet

Følgevirkningerne af pandemien er i det hele taget et emne, som de taler meget om i netværket af lutherske præster, og her kan de inspirere hinanden med gode kreative idéer til, hvad man kan gøre for at forkynde evangeliet på nye, anderledes og i det hele taget forsvarlige måder, og så kan de vise støtte og solidaritet med kirkerne i de områder, der er ekstra trængte for tiden. Selvom præstekollegerne lever i vidt forskellige kulturer, er der mere, der forener end skiller.

At lære de andre lutherske præster at kende har været en stor berigelse for Lise Palstrøm: ”Det har været som at få en udvidet familie” konkluderer hun.

 

Fakta

Det internationale lutherske netværk

Lise Palstrøm er med i et netværk af 24 lutherske præster fra 19 forskellige lande, bl.a. USA, Surinam, Columbia, Chile, Indien, Indonesien, Mozambique, Liberia, Sydafrika, Estland, Sverige, Frankrig, Tyskland og Australien. Lise Palstrøm er i jævnlig kontakt med dem via sociale medier.

Fakta

Wittenberg-centret

Wittenberg-Centret er et kursuscenter for Lutherforskning og ligger i Wittenberg i Tyskland. Centret er støttet af Det Lutherske Verdensforbund og udbyder jævnligt internationale Luther-seminarer. Her deltager lutherske forskere, præster og lægfolk fra hele verden, og der kommer jævnligt deltagere fra folkekirken. Læs mere her.